Verslag informatiebijeenkomst voor agrariërs op 12 februari 2015

Informatiebijeenkomst goed bezocht

Vanuit de kerngroep Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is door de werkgroep agrariërs op 12 februari j.l. een informatiebijeenkomst gehouden voor de agrariërs uit de regio Opsterland Oost.
De centrale vraag voor deze avond is : hoe, wat en op welke manier kan de agrarische sector bijdragen om het doel “Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025” te realiseren.
informatiebijeenkomst WEN agrariërs 12 februari 2015 (2)Hedzer van Houten, bestuurslid van Samen Energie Neutraal (SEN) geeft in zijn openingswoord aan dat SAMEN het sleutelwoord is om de doelstelling te halen.
De vraag die wordt voorgelegd aan de sprekers van deze avond is dan ook: wat kan uw organisatie daaraan bijdragen?

Bedrijfsadviseur J. Jongsma van de Weidse Blik spreekt in zijn presentatie “Boeren met ambitie”over duurzame koeien. In een berekening laat hij zien dat het verhogen van de levensproductie van een koe met 6 maanden, een positief rendement oplevert van € 7800,00.informatiebijeenkomst WEN agrariërs 12 februari 2015 (3)

Vanuit de gemeente Opsterland worden, door Siebrand Hulshoff, mogelijkheden aangereikt voor een bijdrage in de duurzaamheid voor bedrijven, zoals onder andere zonnestroom en zonnepanelen. Hij benoemd dat vanuit de individuele situatie gekeken wordt naar de verschillende opties voor subsidie. Vanuit gemeentewege wordt gestimuleerd om een check uit te laten voeren wat resulteert in een rapport op bedrijfsniveau. De kosten daarvan zijn € 300,-, de gemeente stelt daarvoor echter € 150,00 beschikbaar.

De afdeling LTO uit Opsterland meldt dat haar organisatie zeer recent een convenant heeft gesloten met de provincie waarin samenwerkingsafspraken zijn gemaakt rondom subsidie voor agrarische bedrijven. Deze subsidie is volgens bestuurslid H. Schimmel zowel voor leden als niet leden beschikbaar. Daarnaast heeft de LTO een kennis/expertise centrum.

Mevrouw Greet Ruitenberg , boerin uit Olderberkoop en landbouwkundige heeft als motto: investeer in je eigen bedrijf en niet in het energiebedrijf. Vanuit haar presentatie wordt duidelijk dat mevrouw Ruitenberg op haar bedrijf is begonnen met het in kaart krijgen van het energieverbruik en de daaraan gekoppelde kosten . De besparing is in haar bedrijf o.a. gerealiseerd door een optimale voorkoeling, besparing op de reiniging en de verlichting.informatiebijeenkomst WEN agrariërs 12 februari 2015 (4)
Tegen de aanwezige collega agrariërs kon ze wel beamen dat het altijd om maatwerk gaat.

Ook de heer Ydema, bedrijfsadviseur van DeLaval heeft veel tips en adviezen voor de agrarische sector. De temperatuur van het drinkwater verhogen en kijken welke meerwaarde dat heeft, kan een positief effect hebben op het energieverbruik.

Na de pauze blijkt dat de aanwezigen erg doordrongen zijn van het feit dat er voordelen te halen zijn qua energieverbruik, dat het noodzakelijk is maar dat er ook steeds een overweging gemaakt moet worden van kosten en opbrengsten.

informatiebijeenkomst WEN agrariërs 12 februari 2015 (5)Op de vraag : wat kunnen we met de gekregen informatie nu verder doen als het gaat om WEN.
Het belang is helder en een aantal aanwezigen is bereid om in de toekomst mee te denken over de verdere mogelijkheden van energiebesparingen binnen de agrarische sector.

Terugblikkend kan gezegd worden dat het een geslaagde avond was: een goede opkomst met overwegend positieve reacties. Een vervolgbijeenkomst waarin nog wat verder ingezoomd wordt op concrete cijfers en situaties zou door de agrariërs wel op prijs worden gesteld.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *