Nieuwsbrief WEN Stap voor Stap november 2015

Coöperatie WEN is een feit

Op 16 oktober hebben Grietje Rooks (namens PB) en Frans Pool de oprichtingsakte ondertekend. Een gedenkwaardig moment voor ons dorp dat nog niet eerder een eigen coöperatie had. Het ledental staat inmiddels op 71.

Het kenmerk van een coöperatie is dat er leden zijn die allen een belang hebben bij het doel van de coöperatie. De kern is: Wij (de leden) willen samen iets ONDERNEMEN. In ons geval is dat: zoveel mogelijk energie besparen en gezamenlijk nadenken hoe we voldoende duurzame energie op kunnen wekken. Bij coöperatief organiseren heeft iedereen een stem en die stem wordt gehoord. Je onderneemt samen iets, jij bent belangrijk. En dat is precies wat we voor ogen hebben: De leden zijn de baas van de organisatie, zij bepalen wat er gebeurt. Het bestuur stimuleert iedereen om actief deel te nemen.

Besparing en subsidie

Tijdens de inspirerende WEN bijeenkomst op 15 oktober heeft energetisch adviesbureau Invent het een en ander verteld over energiescans en besparingsmaatregelen. Ook is de speciale ISV subsidieregeling voor Wijnjewoude kort toegelicht. Deze zeer lucratieve regeling geldt helaas uitsluitend voor huiseigenaren binnen de bebouwde kom.

Vervolgens gingen de aanwezigen actief aan de slag met de vraag:

Hoe gaan we samen duurzame energie opwekken?

Een uiterst interessante vraag, zo bleek. Onder leiding van Haryt Dijkman (Provinsje Fryslân) hebben de  enthousiaste aanwezigen in groepjes bedacht hoe we als dorp met de huidige technieken in 10 jaar energieneutraal kunnen worden. Na wat informatie over kosten, opbrengsten en  ruimtebeslag etc.  werd er  druk gefilosofeerd over  zonnepanelen op daken of zonneveld,  over nok- en andere windturbines,  vergisters en zelfs over een dorpsmolen.

Per groep werd bepaald op welke locaties de diverse opwekkingstechnieken ingezet zouden kunnen worden waarna ze met gekleurde stickers op de kaart van Wijnjewoude  werden geplakt. De 6 groepskaarten lieten zien dat er heel verschillend gedacht wordt over hoe de energieneutraliteit van Wijnjewoude het best behaald kan worden.

Tijdens de volgende bijeenkomst op 12 november krijgen we via virtuele beelden van Wijnjewoude en buitengebied een indruk hoe de door de zes groepen bedachte maatregelen er in de werkelijkheid uit zouden komen te zien. Dat zou wel eens heel verrassend kunnen zijn. Het is die avond de bedoeling dat we samen inzicht krijgen in de landschappelijke consequenties van de diverse opties. Zodat ook dat element kan worden meegenomen bij de coöperatieve besluitvorming over hoe we samen voldoende duurzame energie gaan opwekken.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op donderdag 12 november dit tweede deel van de workshop mee te maken. Ook al ben je de eerste keer niet geweest, je krijg zo wel duidelijk hoe diverse maatregelen er in de praktijk uitzien.

Dit is zeker ook interessant voor agrarische en andere bedrijven met grote bedrijfsdaken.

Lid worden van de WEN coöperatie kan via deze link. Lidmaatschap is voorlopig gratis en maakt dat jij mee bepaalt  hoe Wijnjewoude in 10 jaar Energie Neutraal wordt. Bovendien kun je dan delen in voordelen van eventueel collectieve inkoop etc.

WEN, je krijgt er energie van!

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *