Subsidie Wijnjewoude gewild

logo OpsterlandDe speciale gemeentelijke subsidie voor inwoners van Wijnjewoude voor het energiezuiniger maken van woningen binnen de bebouwde kom is een groot succes geworden. De subsidiepot is inmiddels bijna leeg. Het plan om ons dorp in 10 jaar energieneutraal te maken heeft hiermee een enorme eerste ‘boost’ gekregen.

Vanaf 1 oktober 2015 konden particuliere eigenaren van een woning in Wijnjewoude subsidie krijgen voor het energiezuiniger maken van hun woning. De subsidie bedroeg 75 % van de kosten voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen met een maximumbedrag van € 5.000 per woning.

De hoofdlijnen van de regeling
Voorwaarden:
• Een WOZ-waarde niet hoger dan € 250.000;
• Woning ligt binnen de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied en
• heeft een energielabel D of lager;
• Met het treffen van de energiebesparende maatregelen wordt gestreefd naar een verbetering met minimaal 2 labels.

Subsidiabele maatregelen:
• Energiescan bij een BRL9500-02 gecertificeerd bedrijf
• Gevelisolatie
• Dakisolatie
• Vloer- en bodemisolatie
• HR 107 ketel
• HR ++ beglazing
• Zonneboiler met collector
• Lage temperatuurverwarming
• PV panelen
• Het aanbrengen van een slimme meter

Wie vroeg aan en waar ging het geld naar toe?
Het totaal voor Wijnjewoude beschikbare subsidiebedrag was € 144.000. In een tijdsbestek van vier maanden is de subsidie vrijwel volledig toegekend. Begin februari zat er nog ca. € 4.000 in de subsidiepot. Van 34 huishoudens werd de aanvraag gehonoreerd. De gemiddelde investering gemoeid met de maatregelen bedroeg € 6.100 per huishouding. Het gemiddeld toegekende subsidiebedrag was € 4.100 per huishouding. In de helft van de gevallen werd de maximale subsidie van € 5.000 toegekend.

De deelnemende woningen hadden op moment van aanvraag de volgende energielabels:

fig1 subsidieregeling

En stonden in de volgende straten:

fig2 subsidieregeling

Per aanvraag was sprake van één tot maximaal vier te nemen maatregelen.

fig3 subsidieregeling

In totaal is subsidie toegekend voor 61 maatregelen. Hieronder de gesubsidieerde maatregelen.

fig4 subsidieregeling

Het meest frequent wordt de subsidie gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, terwijl ook gevelisolatie populair is. Voor een energiescan of het aanbrengen van een slimme meter zijn geen aanvragen gedaan.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *