Nieuwsbrief WEN Stap voor Stap mei 2016

 

24 mei informatieavond ‘WEN geeft je energie!’

‘..Ik zou mijn huis wel beter willen isoleren, maar waar begin ik aan ..’  Of: .. ‘Zelf groene stroom opwekken, dat lijkt me wel, maar ja, mijn dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Bovendien zou mijn huis er niet mooier van worden..’ Herkenning?

Zet de avond van 24 mei dan in je agenda en wees om 20.00 uur in De Swingel, Je zult zien dat je er geïnspireerd wordt om (verder) aan de slag te gaan met energiebesparing en misschien zelfs met het opwekken van je eigen groene stroom. Immers, SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal.

Je hoort dorpsgenoten over hun ervaringen met isolatiemaatregelen. Hoe hebben ze dat aangepakt en wat zijn de gevolgen voor hun wooncomfort en maandelijkse energielasten? Waar kun je informatie vandaan halen over (bouwkundige) mogelijkheden, bijbehorende kosten, subsidiemogelijkheden etc?

Zonnestroom via de Postcoderoosregeling

Verder krijg je deze avond te horen hoe je samen met andere Wijnjewoudsters je eigen zonnestroom kunt opwekken terwijl jouw panelen niet op je eigen huis maar op een groot bedrijfsdak liggen.

WEN biedt je de mogelijkheid om te participeren in een zogenaamd Postcoderoosproject. Dat is een coöperatief zonneproject waarbij je als deelnemer 15 jaar lang de energiebelasting over je opgewekte zonnestroom terugontvangt. Deelname betekent dat jij zelf bepaalt hoeveel panelen je wilt kopen en dat de coöperatie je volledig ontzorgt. Inkoop, installatie, aansluiting, onderhoud en verzekering, alles wordt voor je geregeld. Bovendien rendeert je spaargeld zo beter dan op de bank. Het is ook een mooie manier om je kinderen een duurzame schenking te doen. Ook huurders kunnen profiteren van de postcoderoosregeling.

Interesse? Kom dan je licht opsteken op 24 mei en ervaar: ‘WEN geeft je energie’!  www.postcoderoosregeling.nl

Iepen Mienskip Fûns

WEN heeft een projectaanvraag gedaan bij het Iepen Mienskip Fûns. Dit provinciale fonds wil de leefbaarheid bevorderen door initiatieven van onderop financieel te ondersteunen. Als de aangevraagde bijdrage wordt toegekend krijgt ons dorp (nog) betere mogelijkheden om haar duurzame droom te realiseren.

Duurzaam Bouwloket

Zo heet de site waar je heel veel informatie kunt halen over energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de gemeente Opsterland participeert in dit informatiecentrum.  www.duurzaambouwloket.nl

WEN in gesprek met …

Een uiterst waardevolle samenwerking begint zich inmiddels af te tekenen met netwerkbeheerder Liander. Immers plannen voor zonneprojecten en andere energie-opwek moeten wel passen op het bestaande net. Het is in Friesland al twee keer voorgekomen dat een volledig uitgewerkt projectplan alsnog sneuvelt omdat blijkt dat het elektriciteitsnet op die locatie een dergelijke toename van belasting niet aan kan en er nieuwe kabels en aansluitingen moeten komen. Een strop van tientallen duizenden euro’s die een business case totaal kan doen mislukken.

WEN wil in nauwe samenwerking met Liander zorgen voor succesvolle energieprojecten.

Lees hier de eerder verschenen nieuwsbrieven.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *