Verslag eerste ledenvergadering WEN op 24 mei 2016

IMG_0249Op de eerste leden vergadering waren 26 leden aanwezig. Bericht van verhindering werd ontvangen van 5 leden.

Voorzitter Pieter de Kroon memoreert in zijn welkomstwoord dat coöperatie WEN, sinds de oprichting in oktober 2015, bijna 100 leden telt. Voor het 100ste lid is een kleine attentie beschikbaar. Aan het eind van de vergadering mag nieuw WEN-lid Peter van Vliet deze attentie in ontvangst nemen.

In vogelvlucht worden de activiteiten van het bestuur sinds de oprichting benoemd. De ISV energiesubsidie voor Wijnjewoude is in 3 maanden opgebruikt. Er zijn waardevolle relaties ontstaan met provincie en gemeente, Wetterskip en netbeheerder Liander. Met woningcorporatie Elkien staat een brainstorm op het programma, hoewel Elkien inzet op het afstoten van haar woningbestand in Wijnjewoude.

WEN kan een provinciale subsidie van bijna 22.000 euro verwachten via het Iepen Mienskipfuns. Dit bedrag is bestemd voor specifieke WEN projectonderdelen

De plannen voor het komende jaar zijn:

 1. Opzetten van een energie-helpdesk voor Wijnjewoude  eventueel met showroom
 2. Ontwikkelen van een interactieve website met functie voor peilingen en stemmingen en het delen van kennis en ervaringen
 3. Opstellen van een besparingsplan voor MFC De Swingel evt. in combinatie met de twee scholen (incl. educatieproject)
 4. Realiseren van een of meer Postcoderoosprojecten
 5. Onderzoek bij 5 woningtypes hoe ‘0 op de meter’ bereikt kan worden. Kennis delen!
 6. Met Wetterskip onderzoeken van mogelijkheden voor opwekking van elektriciteit en biogas op de op te heffen rioolwaterzuiveringslocatie aan de Tolleane (grote aansluiting)
 7. Onderzoek en opstellen businesscase voor monovergisting bij boeren  (biogas)
 8. Monitoren van de stand van zaken mbt energieverbruik en -opwek in Wijnjewoude
 9. Gebruik maken van warmtecamera van energieclub Oosterwolde
 10. WEN presenteren tijdens de Willedei 3 september
 11. Tweede open huizenroute 8 oktober

IMG_0247Als inspirerend voorbeeld vertelt Michel Scherpenzeel over de isolatie- en besparingsmaatregelen die hij heeft toegepast waardoor hij per maand voor elektriciteit 0 euro en voor gas nog slechts 20 euro uitgeeft.  Hij verwarmt water met zonlicht, stookt zo nodig bij met houtkachel, wint warmte terug uit ventilatiesysteem, slaat elektra op in soort accu en gebruikt alleen ledverlichting.

Vervolgens wordt ingezoomd op mienskip-energie. Er is teleurstelling over het feit dat een zonneveld vanuit de provincie niet/nauwelijks wordt toegestaan en een dorpsmolen door de huidige coalitie helemaal taboe verklaard is. Alternatief is investeren in een windmolen op het IJsselmeer. De opbrengst komt dan ten goede aan het dorp, hoewel de opwek in Wijnjewoude plaatsvindt.

Opwek elders sluit niet aan bij de WEN doelstelling om in eigen dorp minstens het eigen verbruik op te wekken. Bovendien willen de leden Wijnjewoude op de kaart zetten als duurzaam dorp. Daarom ligt de focus voorlopig op het collectief opwekken van zonnestroom in eigen dorp.

De Postcoderoosregeling lijkt een goede optie. Met maximaal 200 panelen zal de netaansluiting ongecompliceerd zijn. De coöperatie ontzorgt de participanten, die gedurende 15 jaar de energiebelasting over de door hen gebruikte stroom retour gestort krijgen.

Bij de huidige uitwerking blijkt het rendement bij deelname ca 3%. De paneelprijs zal uitkomen op ca 310 – 350 euro afhankelijk van de voorwaarden. Er zijn enkele dakeigenaren die, zonder vergoeding hun dak  beschikbaar willen stellen.

Na uitgebreide bespreking van mogelijkheden en condities voor een postcoderoosregeling, doet de voorzitter het voorstel om eerst de meningen te peilen. Het resultaat is als volgt: de meerderheid van de aanwezigen gaat voor opwek in eigen dorp, terwijl een minderheid ook wel voelt voor investering in een windmolen op zee. Minimaal 6 leden willen vrijblijvend met elkaar nadenken over de ins en outs van een postcoderoosproject. Binnenkort zal daartoe het initiatief worden genomen.

Besloten wordt de Postcoderoosregeling nog eens onder de aandacht te brengen van niet aanwezige leden.

Nadat de voorzitter deze levendige eerste ledenvergadering heeft afgesloten kan men zich aanmelden voor:

–          gratis onderzoek 0 op de meter

–          deelname open huizendag 8 oktober

–          opname huis met warmtecamera

–          WEN lidmaatschap

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *