Energiepark aan de Tolleane lijkt kansrijk

Het is nog lang geen gelopen race, maar er lijkt een redelijke kans dat het gaat lukken om de voormalige rioolwaterzuiveringslocatie als energiepark te gebruiken. De gemeente heeft deze RWZI locatie ook genoemd voor een zonneveld.
Daarom hebben we de direct omwonenden inmiddels uitgenodigd om mee te denken over de mogelijke kansen die deze locatie biedt voor groene energieopwekking en -opslag. Deze avond voor omwonenden wordt gehouden op donderdag 19 januari a.s.

Naast een gemeenschappelijk zonneproject met gunstige voorwaarden, kun je denken aan opwerking van biogas naar groen gas en misschien bieden de bassins zelfs een goede mogelijkheid voor energie uit algen. En wat zou het mooi zijn als we er opslagcapaciteit kunnen realiseren zodat we in alle seizoenen over eigen groene stroom kunnen beschikken. Luchtkastelen? WEN denkt van niet en wil graag met het dorp, mooie plannen maken en realiseren.

Op 16 februari is er weer een inspirerende WEN avond in De Swingel, waar dit onderwerp ook aan de orde komt.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *