Wijnjewoudster groengas mogelijk met monomestvergisting

Groengas uit eigen dorp in plaats van aardgas uit Groningen. Het kan! De WEN plannen voor opwerking van groengas uit koeienmest, oogsten sympathie bij diverse partijen. Overheden, verschillende boerenorganisaties en Alliander luisterden onlangs met belangstelling naar de Wijnjewoudster ideeën om zelf groengas te gaan produceren via vergisting van bedrijfseigen mest.
Sinds kort stimuleert de overheid de kleinschalige monovergisting. WEN maakt goede kans met haar monovergisting-groengas plannen een provinciale pilotstatus te krijgen. Dit betekent ondersteuning op allerlei terreinen. In de pilot willen we o.a. kijken wat er nodig is om met voldoende boeren Wijnjewoudster groengas te produceren. WEN is al met boeren in overleg en er ligt een afspraak om de business case door te spreken.
Het lijkt dus een uitgelezen moment voor boeren om eens goed na te denken of en hoe zij aan de droom van een energieneutraal Wijnjewoude willen/kunnen bijdragen. Zeker ook omdat monovergisting een nieuwe economische poot kan vormen.

Met kleinschalige monovergisters op het eigen bedrijf kunnen we uit bedrijfseigen koeienmest groengas maken voor het dorp. Van 100 koeien kunnen 30 gezinnen stoken en koken. Groengas heeft na opwerken dezelfde kwaliteit als aardgas en kan zo het net in.
Boer Marco Pool schrijft over zijn motivatie voor monovergisting: “Wij willen de mest verbeteren en de delen die ‘gemakkelijk’ verloren gaan, opvangen voor gas- of energieproductie. Bovendien, met de vergiste mest kun je vrij gemakkelijk zelf ook de kunstmest produceren die je anders inkoopt en waarvan het procédé een enorme gasverslinder is”.
Het mes van kleinschalige monovergisting snijdt dus aan 3 kanten. Verbeterde mest, eventueel eigen kunstmest én groengas in het net, voor het stoken en koken door dorpsgenoten. En, minstens zo belangrijk: geen overlast van transport of geur. Een voorbeeld van monovergisting is boer Ras op Goeree-Overflakkee als groengasproducent.

Groengasproductie op zich is niet nieuw. Omrin produceert al jaren groengas uit afval en nu ook voor hun eigen wagenpark. In Noord Deurningen zijn 7 boeren bezig met de realisatie van hun monovergisting-gasproject voor levering aan twee fabrieken in de buurt. Wat zou het mooi zijn als we in Wijnjewoude ook duurzaam in onze gasbehoefte zouden kunnen voorzien.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *