Informatieavond over dorpszonneweide bij RWZI locatie

In goed overleg met It Wetterskip maakt WEN plannen om begin volgend jaar een (kleinschalige) zonneweide op de rioolwaterzuiveringslocatie te realiseren. Dit is een initiatief vanuit het dorp waarvan het hele dorp kan profiteren.
Daarvoor moet op korte termijn heel wat gebeuren. Zo wil WEN zo spoedig mogelijk een aanvraag indienen voor subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Bij de SDE aanvraag hoort een omgevingsvergunning die dus snel moet worden aangevraagd.

In januari jl. is er al overleg geweest met vertegenwoordigers van Klein Groningen over het ontwikkelen van een energiepark op de rioolwaterzuiveringslocatie. Nu kunnen we een volgende stap zetten.

Omdat er haast geboden is wil WEN graag op donderdag 17 augustus in gesprek met omwonenden en andere belangstellenden. We kunnen dan samen bespreken hoe een dorpszonneweide gerealiseerd kan worden en hoe die er feitelijk uit kan komen te zien. Met elkaar bepalen we hoe we als dorp groene energie gaan opwekken.

Dus, bent u volgende week niet op vakantie, kom dan meedenken op de informatieavond.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel uw vraag/opmerking kwijt, mail dan naar info@wen.frl

Informatieavond dorpszonneweide
Donderdag 17 augustus 19.30 – 22.00 uur
MFC De Swingel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *