Meedenken over dorpszonneweide

WEN wil plannen en opbrengst van zonnepark Wijnjewoude in handen van eigen dorp houden!

Op 20 september spraken 30 WEN-leden en belangstellenden, waarvan circa 10 omwonenden van de beoogde locatie op en rond de rioolwaterzuivering aan de Tolleane met het WEN bestuur over de plannen. Hieronder het verslag.

De aanwezigen toonden grote betrokkenheid bij het initiatief en er ontspon zich een levendige discussie. Zeker ook omdat een aantal mensen voor het eerst een WEN bijeenkomst bijwoonden. Het ontbrak hen aan achtergrondinformatie over de noodzaak van een zonneweide. Twee jaar geleden heeft WEN al samen met zo’n 60 bewoners een planningsbijeenkomst gehad. Wil Wijnjewoude haar energie neutrale doelstelling halen, dan is ook een zonneweide noodzakelijk. Een eerdere actie voor zonnepanelen op grote daken heeft namelijk onvoldoende resultaat opgeleverd.
Voor nieuwe leden komt er nog een bijeenkomst om hier dieper op in te gaan, maar de aanwezigen steunden, bijna zonder uitzondering het realiseren van een zonneweide. Echter als die aan de eigen tuinen of buurt grenst wordt het wel een ander verhaal. Sommige bewoners hebben angst dat ze last krijgen van schittering, andere voelen bezwaren bij het inleveren van bos en landbouwgrond voor zonnestroom. Een lid kondigde aan een procedure te beginnen als het zover komt.
Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden gepresenteerd van een landschappelijke inpassing zodat van zicht op de panelen en overlast geen sprake meer is. Zo kan het perceel met struweel of hagen worden omsloten.
De bewoners werden uitgenodigd mee te denken in de definitieve vormgeving. Op die manier werk je mee aan het ontwerp van jouw park.

WEN voorzitter Pieter de Kroon lichtte de duurzame doelstelling toe, waarbij alle energie die we in ons dorp nodig hebben, lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Met het voorstel voor een 6 hectare zonneweide kom je dicht bij dat doel. Het dorp kan daarmee voor maar liefst 80% in de totale elektriciteitsbehoefte (huishoudens en bedrijven) voorzien. Wat niet uitvoerig is besproken, is het feit dat zoveel zonnestroom het dorp jaarlijks ca 90.000 euro oplevert. Over de gehele looptijd van 15 jaar is dat 1,3 miljoen euro. Geld dat het dorp zelf kan aanwenden voor verdere verduurzaming of voor sociale projecten.
Echter dit is totaal onmogelijk zonder SDE+ subsidie. Nu is er momenteel kans op een forse SDE+ subsidie. Ook is het wellicht mogelijk een voorlopige gemeentelijke vergunning te krijgen waarmee de subsidie kan worden aangevraagd. Vervolgens wordt dan de normale ruimtelijke procedure gevolgd en is er genoeg tijd om samen met omwonenden een landschappelijk goed inpasbaar plan uit te werken waar Wijnjewoude blij en trots over kan zijn.

De gemeente heeft aangegeven actief zonneparken te willen bevorderen, dus een zonnepark in Wijnjewoude zal er wel komen. Het WEN bestuur wil zich tot het uiterste inspannen een dergelijk plan samen met het dorp te ontwikkelen en ervoor zorg te dragen, dat het rendement ten gunste van het dorp aangewend kan worden. Anders gaat het naar een projectontwikkelaar en kan die bij de optie van 6 hectare ruim een miljoen euro in zijn/haar eigen zak steken. Wat zou het fantastisch zijn als dit geld in het dorp blijft.

Uiteindelijk was de conclusie van de avond, dat het bestuur de opdracht kreeg om verder te gaan met de voorbereiding en uitwerking van de plannen voor een zonneweide. Het bestuur is blij met het in hen gestelde vertrouwen. Liever had ze nu al meer actieve betrokkenheid van uit het dorp en het buurtschap Klein Groningen gehad, maar dat zal nu in de tweede ronde gebeuren. Bij WEN draait het immers allemaal om: SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal!

Het WEN bestuur is maandagavond aanwezig in de gemeenteraad bij de behandeling van het Ambitiedocument Zonne-energie Opsterland. Zij zal daar ook inspreken. Mede op basis van de gemeentelijke plannen zal het bestuur de volgende stap voorbereiden en deze aan de leden van WEN voorleggen.

De avond leverde 5 nieuwe WEN-leden op waarvan de heer Marco Hofstra lid nummer 150 bleek. Hij werd in de bloemen gezet en ontving een led lamp.

Behalve de dorpszonneweide kwam ook de nieuwe Friese regeling ‘Asbest eraf Postcoderoos erop’ ter sprake. De provincie stelt voor 20 bedrijfsdaken een extra vergoeding van de kosten voor asbestsanering beschikbaar, in geval op het nieuwe dak een postcoderoos voor zonnestroom wordt gerealiseerd. WEN zal proberen een graantje van deze regeling mee te pikken. Er is belangstelling zowel bij dakeigenaren als voor een postcoderoos. Het WEN bestuur zal ook dit onderwerp ter hand nemen. Meer informatie vind je in de Subsidieregeling Asbest eraf, Postcoderoos erop en de toelichting daarop.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *