Het is gelukt! Subsidieaanvraag zonnepark de deur uit

Vanochtend hebben we de subsidieaanvraag voor een zonneveld op de rioolzuiveringslocatie aan de Tolleane ingediend. Het WEN-bestuur kan nu aan de slag om de beste plek en de mooiste landschappelijke inpassing voor de zonneweide te zoeken en te ontwerpen. Daar worden ook 3 mensen uit het buurtschap Klein Groningen bij betrokken. Als het definitieve ontwerp er ligt, hopen we daarvoor de subsidie te kunnen gebruiken. Na overleg met Klein Groningen valt de locatie ten noordoosten van de Tolleane af.

We mogen er als WEN en dorp heel blij mee zijn dat we nu een goede kans maken om daadwerkelijk de eerste collectieve stap te zetten op de weg naar het waarmaken van onze duurzame dorpsdroom, Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025.

Dit was alleen mogelijk dankzij de hulp van velen zoals: WEN-leden, omwonenden en andere dorpsbewoners, college van B&W, gemeenteraad en -ambtenaren, bestuurders en ambtenaren van It Wetterskip en tenslotte The Green World Company die ons heeft ondersteund bij het technische deel van de aanvraagprocedure.
WEN wil alle betrokkenen van harte bedanken voor hun steun en inzet voor de groene toekomst van Wijnjewoude. Het is een mooie start en WEN hoopt dat er met een zelfde betrokkenheid nog vele kleine en grotere stappen mogen volgen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *