WEN pitch bij start Friese Energie Strategie

Op 10 oktober presenteerde Provinsje Fryslân haar strategie voor versnelling van de energietransitie. Pilotdorp Wijnjewoude presenteerde bij deze bijeenkomst haar duurzame dorpsdroom. Bekijk de pitch van WEN.
De provincie wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit doel moet voor een groot deel bereikt worden via burgerinitiatieven in samenwerking met overheid, instituties en bedrijven. Partners in de Friese Energiestrategie zijn Provincie, gemeenten, Wetterskip, Alliander, Omrin, LTO Noord, Friese Milieufederatie, Us Kooperaasje, Elkien, bouwbedrijven e.a.

http://frieseenergiestrategie.nl/

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *