Bezwaar provincie

In de media heb je kunnen lezen dat we verbaasd waren over het feit dat de provincie bezwaar aantekende tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor een zonneveld op de rioolzuiveringslocatie. Vooral ook omdat WEN was aangewezen als pilot in het kader van de Friese Energie Strategie. Dan verwacht je dat, áls er onduidelijkheden zijn, eerst vragen gesteld worden voordat eventueel de juridische weg wordt ingeslagen. Inmiddels is er overleg geweest met de gemeente en onlangs heeft milieu-gedeputeerde Michiel Schrier WEN uitgenodigd voor een overleg in januari.
Bovenstaande heeft tot gevolg dat we de acties voor een goede landschappelijke inpassing even naar voren hebben geschoven. Want we willen samen met inwoners, gemeente en provincie de ruimtelijke aspecten van het zonneveld aanpakken.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *