Partners Friese Energie Strategie in de startblokken

Met Wijnjewoude als pilotdorp willen de partners in de Friese Energie Strategie ervaren wat er komt kijken bij de broodnodige energietransitie. Friesland wil/moet in 2050 energieneutraal zijn en staat daarbij voor een gigantische uitdaging.
De partners Provincie, Gemeente, Wetterskip, Liander en LTO hebben samen met WEN op 12 december de thema’s van de Wijnjewoudster pilot verdeeld. Met hun expertise, menskracht, budget of bemiddeling gaan ze WEN ondersteunen bij de diverse voorgenomen projecten. De eerste overleggen staan in januari gepland. Het gaat om de thema’s besparing, opwekken zonne-energie, mestvergisting/opwerken biogas tot groengas en verduurzaming huurwoningen.
Zo vormt 2018 voor ons dorp de start van een uiterst intensief pilotproces in samenwerking met de Friese partners die verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *