Jacqueline Cramer beschermvrouwe van WEN

Op 6 februari jl. verbond voormalig minister van milieu Jacqueline Cramer zich als beschermvrouwe aan de dorpscoöperatie WEN. Zij heeft veel waardering voor de wijze waarop Wijnjewoude zich van onderop inspant om in 2025 energieneutraal te zijn. Ze gunt de integrale dorpsaanpak een goede kans en wil daaraan een beschermende bijdrage leveren.

WEN werkt in een wereld, waarin de meeste grote bedrijven en instituten met veel regelgeving opereren. Daarin blijkt steeds vaker, dat men niet gewend is aan samenwerking met lokale initiatieven, gerund door gewone burgers. WEN voelt zich dan soms klein en machteloos. Daarom heeft het WEN bestuur nagedacht over ondersteuning van iemand die deze wereld goed kent, erin gewerkt heeft en tegelijkertijd vanuit de burger kan denken over oplossingen, die passen bij een lokaal initiatief. De titel beschermheer of –vrouw leek hiervoor gepast. WEN is daarom heel blij dat mevrouw Cramer positief gereageerd heeft op de uitnodiging deze rol op zich te nemen.
“Wat een goed initiatief om de verduurzaming van het dorp zo breed op te pakken. Maar je zult wel merken dat jullie integrale dorpsaanpak moeilijk aansluit bij die waar de meeste instituties op ingericht zijn.” Mevr. Cramer slaat de spijker op zijn kop. En haar ambitie om dit om te buigen en initiatieven vanuit de gemeenschap een echte kans te gunnen, maakt haar de gedroomde beschermvrouw voor WEN. Tevens geeft haar functie als hoogleraar duurzaamheid en innovatie aan de Universiteit van Utrecht, WEN ook nog een rechtstreekse verbinding met de wetenschappelijke wereld, het kan niet mooier.

Professor Jacqueline Cramer was van 2007 tot 2010 minister van milieu. Ze is hoogleraar duurzame innovatie en als vicevoorzitter betrokken bij het bestuur van het Fûns Sjkinne Fryske Enerzjy. Aan een paar woorden van WEN-voorzitter Pieter de Kroon heeft ze genoeg om te begrijpen dat het in Wijnjewoude draait om: Met het HELE dorp naar een duurzame toekomst.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om besparing van energiegebruik door bedrijven en huishoudens. Maar het gaat ook om verduurzaming van álle huizen, dus ook huurwoningen. Daarnaast wil het dorp, behalve het opwekken van schone energie, ook seizoensopslag realiseren. Dan kun je ’s winters gebruiken wat je ‘s zomers hebt verzameld. En omdat een volledig elektrische warmtevoorziening voorlopig niet haalbaar is, wil het dorp groengas produceren voor het duurzaam verwarmen van vooral de oudere huizen. Alles in goede samenhang en vooral: Alles door en voor het hele dorp!
Deze ambitie vraagt niet alleen veel inzet en doorzettingsvermogen maar vooral ook partnerschap van overheid, nutsbedrijven en andere organisaties. En daaraan wordt hard gewerkt. Met de morele steun van mevrouw Cramer in de rug, konden de vertegenwoordigers van Wijnjewoude Energie Neutraal tevreden op de foto met hun beschermvrouw, die besloot met: “Jullie aanpak is een goed voorbeeld voor andere dorpen.”

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *