Uitnodiging Ledenvergadering

Op donderdagavond 8 maart 2018 wil het WEN bestuur graag actief met u bijpraten over diverse ontwikkelingen. Kernvraag is eigenlijk: Hoe gaan we de energietransitie van Wijnjewoude nu feitelijk vorm geven?

Er zitten belangrijke ontwikkelingen in de pijplijn daarom zijn we nu in een fase beland waarin behoefte ontstaat aan meer deskundige hulp.
Wijnjewoude is, vanwege haar integrale aanpak, door de provincie aangewezen als pilot in de Friese Energie Strategie (FES). De FES partners zijn: Provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân, Alliander, Doarpswurk, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Land- en tuinbouw Organisatie (LTO). Deze partners hebben zich verbonden om, met hun specifieke expertise, bij te dragen aan één of enkele WEN projecten.
In samenwerking met de FES-partners worden de volgende projecten aangepakt:
• Besparing
• Zonne-energie en opslag: o.a. benoemen werkgroep
• Mono-mestvergisting
• Verduurzaming huurwoningen

Het zijn dan ook deze onderwerpen die we met elkaar willen bespreken. We hopen op een constructieve gedachten wisseling en goede suggesties. Ook hopen we bereidheid te vinden om op één van de thema’s actief mee te denken, te helpen of te ondernemen.

Zoals het een coöperatie betaamt zullen we deze avond ook enkele officiële zaken moeten afhandelen. Denk aan de financiële verantwoording etc.
Kijk hier voor de agenda en jaarstukken.

Van harte welkom op deze boeiende avond. Dat geldt ook voor (nog)niet-leden.

Met vriendelijke groet, Pieter de Kroon, voorzitter

8 maart 2018 in MFC De Swingel
Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *