Europarlementariër Esther de Lange op bezoek bij WEN

Zaterdag 17 maart kwam Europarlementariër Esther de Lange samen met een CDA-delegatie uit Opsterland, Wietze Kooistra, Margriet Sijtsema-Tolsma en Wiebe Pool, op bezoek bij coöperatie WEN Wijnjewoude Energie Neutraal. Grietje Rooks en Janny Janssen legden uit hoe WEN tot stand gekomen is en wat de doelstellingen zijn.

Esther de Lange vindt WEN een mooi voorbeeld hoe van onderop gewerkt wordt aan duurzame energie, zonder de betrekking van een commerciële partij. En niet alleen gericht op een zonneweide of mono mestvergisting op eigen erf, er moet aandacht zijn voor de leefbaarheid van alle inwoners, zo ook duurzame energie in de sociale woningbouw. De Lange zal WEN als voorbeeld meenemen in haar werk.

Waar WEN momenteel nog tegenaan loopt is een akkoord van de Provincie. CDA Opsterland is wel akkoord en zou het juist fantastisch vinden als de plannen doorgang kunnen vinden. Dit is een goed voorbeeld hoe duurzame energie integraal in een dorp verweven wordt. Het CDA stimuleert graag dergelijke initiatieven naast bewustwording bij burgers. Europees liet De Lange weten is er een Europees Investering Fonds waar aanvragen ingediend kunnen worden voor financiële bijdragen.

Het was een nuttig gesprek en een waardevol Europees contact aldus Janny Janssen van Wijnjewoude Energie Neutraal!

(tekst persbericht CDA Opsterland)

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *