Asbest eraf zonnepanelen erop

Asbest eraf zonnepanelen erop: verslag informatieavond op 19 april 2018

Asbestspecialist Man en Mach, Sjoerd Kuiper
Man en Mach saneert asbestdaken en legt er aansluitend een nieuw dak op. Het bedrijf werkt voor de agrarische, zakelijke en ook particuliere markt.
Uiterlijk 2024 moeten alle asbestdaken die aan de oppervlakte liggen gesaneerd zijn. Meestal zijn dat golfplaten. Voor asbestplaten die onder dakpannen liggen geldt deze verplichting niet.
Voorafgaand aan de sanering moet een asbestinventarisatierapport worden opgemaakt. Dit is nodig voor melding bij de gemeente, de arbeidsinspectie en de certificering.
De kosten voor verwijdering (incl. reiniging van de constructie) bedragen gemiddeld 10 euro per m2 voor een groot bedrijfsdak. Voor een klein dak is dat 15 a 20 euro.
Het vernieuwen van een golfplatendak kost ca 20 euro per m2 . Afhankelijk van aantal lichtplaten etc. Voor een geïsoleerd golfplatendak is dat ca 35 euro. Alle genoemde bedragen zijn ex BTW.
De subsidie voor sanering van een asbestdak door een gecertificeerd bedrijf bedraagt 4,50 per m2.
De omgeving van het pand wordt afgeschermd. De onderliggende ruimte moet leeg zijn en de vloeren worden met folie afgedekt. Klik hier voor de presentatie van Man&Mach.

Solar Expert Jansen, Chris Mulder
Dit installatiebedrijf werkt samen met Man en Mach en levert uitsluitend kwalitatief hoogwaardige systemen. Ook hier geldt dat ze kleine en grote daken van zonnepanelen voorzien. In de presentatie Asbest eraf ZONNEPANELEN erop vind je diverse voorbeelden van PV systemen met daarbij de kosten en opbrengsten/terugverdientijd vermeld. In vrijwel alle gevallen wordt het systeem in 6 a 7 jaar terugverdiend. Zie sheet 13 zie je totale kosten en opbrengst van asbestsanering met PV systeem.
De variatie in kosten van een systeem zit voornamelijk in de gekozen paneelsoort en of het systeem in serie wordt geschakeld of dat de individuele panelen met een zgn. optimizer werken. Hierbij kun je precies zien welk paneel minder opbrengt of zelfs een storing heeft. Zo’n niet werkend paneel is makkelijk te vervangen en valt dikwijls binnen de 25-jarige garantie. Een minder werkend paneel mag maximaal 50 kwp naar boven of beneden afwijken van de aangegeven opbrengst van ca 300 kwp.

Tot 2023 geldt de zgn. salderingsregeling. Hierbij levert de hoeveelheid opgewekte stroom die je zelf verbruikt evenveel op als ze kost wanneer je ze zou inkopen. Je moet dan wel een digitale meter hebben. Niet perse een slimme meter.
Produceer je meer stroom dan je verbruikt dan levert dat slechts de netto prijs op. Het is dus verstandig het aantal panelen aan te passen aan het eigen verbruik.

Grote installaties (100 – 1200 panelen of meer) kunnen niet uit zonder SDE subsidie vanwege het lage stroomtarief. SDE is een opbrengst prijsgarantie. De terugverdientijd kan in dat geval slechts 5 jaar zijn. Jansen kan je helpen bij de SDE aanvraag. Met een SDE beschikking krijg je makkelijk een banklening.

Ervaringen agrariërs Anne Post en Popke Veenstra
Anne Post kocht zijn systeem in 2014. Hij heeft 108 panelen. Zijn investering was 25.000 euro ex leidingwerk en aanpassing meterkast en btw. Hij heeft 2 omvormers met aparte kabels naar de meterkast. Hij heeft geen subsidie maar wel gebruik gemaakt van de Energie Investerings Aftrek.
Anne kan wel salderen. De opbrengst van zijn systeem is boven verwachting.
Popke Veenstra heeft 216 panelen sinds 2013. Ook zijn beloofde opbrengst wordt helemaal waargemaakt. Het systeem in in 7 jaar terugverdiend. Ook Popje heeft geen subsidie gebruikt maar kan wel salderen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *