Energiebesparen met Buurkracht

Afgelopen woensdag waren alle buurtverenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst over Buurkracht in de Swingel. Zo’n 25 vertegenwoordigers van 13 buurtverenigingen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. Het werd een interessante en geanimeerde avond. Michel Hania en Marjan Faber, buurtbegeleiders van Buurkracht voor de provincie Friesland, verzorgden de presentatie.

Buurkracht is een initiatief dat buurten ondersteunt met energiebesparing. Buurkracht is daarmee een nuttige aanvulling op WEN, dat het initiatief van harte steunt. Buurkracht is gratis en onafhankelijk en inmiddels in meer dan 300 buurten in heel Nederland actief.

Samen met je buren energie besparen en krachten bundelen! Denk aan gezamenlijk inkoop van isolatie, zonnepanelen, warmtepompen. Denk ook aan meer inzicht in je eigen energieverbruik en vergelijk dat met je buren. Buurkracht helpt je daarbij met een eigen buurtbegeleider voor je buurt, met speciale gratis acties, meetinstrumentjes voor apparatenverbruik en een eigen buurtwebsite. En nog veel meer.

Samen waren we woensdagavond in de Swingel in staat meerdere buurtverenigingen te koppelen om samen buurteams te vormen, met als doel om in de eigen buurt woningen te gaan verduurzamen. Met hulp van Buurkracht en WEN. We kwamen zo tot voorlopig acht buurteams (de namen zijn even willekeurig gekozen en indelingen kunnen natuurlijk nog worden gewijzigd):
1. West (Weinterp en Tusken Twa Doarpen)
2. Centrum (Meiinoar Ien, Centrum en Witte Zwaan)
3. Vaart (De Draai, Om è Slûs, Trambrêge, Petersburg)
4. Oost (Duerswâld, Merkebuorren-Oost, Mounleane en Âld Duerswald)
5. Loksleane e.o. (’t Leantje, Welffingstrjitte, Loksleane en de Nije Buurt)
6. Heides (Op de Pôle en de Heidehippers)
7. Klein Groningen
8. Russchenreed

De volgende stap is dat nu per buurtteam een avond zal worden georganiseerd onder leiding van een buurtbegeleider waar per buurt plannen worden gemaakt. Later meer….

Lees meer over buurkracht.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *