WEN stuit op grillige regelgeving

De plannen voor een zonneveld op de locatie van de voormalige waterzuivering in Wijnjewoude staan op losse schroeven. De aangevraagde SDE+-subsidie is afgewezen. “Dit is foar frijwilligers amper te dwaan.” D66 vindt dat de gemeente een grotere rol in deze dorpsinitiatieven moet spelen.
De gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor twee zonneparken bij Ureterp, samen veertien hectare groot. De twee commerciële partijen achter deze plannen kunnen met dit besluit nu de benodigde SDE+-subsidie aanvragen en de plannen verder uitwerken. Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) kreeg in oktober vorig jaar al gemeentelijke goedkeuring voor de realisatie van 1,5 hectare zonnepanelen op de locatie van de voormalige waterzuivering aan de Tolleane.

De volgende stap, het binnenhalen van de SDE+-subsidie liep echter spaak. “Der wiene twifels oer de businesscase”, vertelt Pieter de Kroon van WEN. De dorpscoöperatie ging met succes in bezwaar, maar toen ontdekten de subsidieverstrekkers dat een benodigde bouwvergunning ontbrak. De gemeente Opsterland verklaarde in een beroepszitting dat deze vergunning slechts een formaliteit was, maar het tweede bezwaarschrift is formeel afgewezen. Tot frustratie van de vrijwilligers van WEN. De Kroon: “De earste kear dat wy de oanfraach yntsjinnen ha wy sels berjocht hân dat de oanfraach kompleet wie. En no dit. It is lêstich om sa wat fan de grûn te krijen. Ek al bin wy in provinsjale pilot op wei nei in enerzjyneutraal Fryslân.”
De Kroon heeft het gevoel dat je een hele rij deskundigen achter de hand moet hebben om een dergelijk project tot een succes te maken. “Dy ha wy net, mar de grutte kommersjele jongens wol. Dy gean der mei de subsydzjes fan troch, dat stekt.” WEN is een dorpscorporatie zonder winstoogmerk. De opbrengsten van een zonneveld vloeien weer terug naar het dorp. De Kroon rekende ooit uit dat een zonneveld van zes hectare, het eigenlijke plan in Wijnjewoude, het dorp jaarlijks 100.000 euro oplevert. “Dêr kin in doarp in soad mei dwaan foar in doarpshûs of in supermerk. By kommersjele projekten giet dat jild allegear nei oandielhâlders.”
Gemeentelijke coöperatie

Het gevoel dat lokale duurzaamheidsinitiatieven het moeilijk hebben, leeft al langer bij D66-raadslid René Koopmans. Hij komt maandag in de gemeenteraad met een motie waarin hij het college van B en W vraagt om de financiële en juridische haalbaarheid van een gemeentelijke energiecoöperatie te onderzoeken. “Het is mooi dat Opsterland op het terrein van duurzaamheid veel ambities heeft, maar we moeten onder andere voor de lokale energie-coöperaties meer doen.” Het valt Koopmans op dat veel lokale initiatieven met goede bedoelingen beginnen, maar dat het dan lastig is om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. “Je valt dan al snel terug op een paar mensen, met een grotere kans op een vastlopend project.” Met de oprichting van een gemeentelijke energiecoöperatie denkt Koopmans dat de gemeenteraad en gemeente initiatieven beter kunnen ondersteunen. “Projecten zijn aan zoveel regels gebonden, daar moet je slagkracht voor hebben. Dat kan een gemeente bieden.” Voor de D66’er zit er ook een principieel punt achter het plan. “De SDE-subsidies zijn belastinggeld, dat betalen we met z’n allen. Verduurzaming moet dan ook van iedereen zijn, niet alleen voor de subsidiemiljonairs.” Dat gemeenten niet mogen concurreren met marktpartijen, weet Koopmans ook. “Maar de hele energiemarkt is op subsidies gebouwd. Is dat dan wel een markt?”

Bron: sa24.nl, auteur Arend Waninge

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *