RWZI nu ‘Energiepark WEN’

Met het monteren van het eigendomsbord “Energiepark WEN” is de voormalige rioolwaterzuivering van It Wetterskip aan de Tolleane sinds vandaag zichtbaar in bezit van energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN). Hiermee is een lang gekoesterde wens van Wijnjewoude in vervulling gegaan. WEN gaat de rwzi locatie omvormen tot energiepark.

De ligging en potentie van het terrein met opstallen en grootverbruik aansluiting, is al tijdens een eerste planningsbijeenkomst in 2015 opgemerkt. De 70 toen aanwezige dorpsbewoners vonden de voormalige rioolwaterzuivering heel geschikt voor groene energie opwek en opslag.
En nu is het zover. De akte van overdracht is ondertekend. Het terrein is verworven, er ligt al een exploitatieplan klaar en er vindt nader onderzoek plaats naar meerdere mogelijkheden..
Energiepark WEN wordt een coöperatieve onderneming die zich tot doel stelt groene energie (stroom en gas) te produceren, op te slaan en aan het dorp te leveren. Een onderneming van en voor Wijnjewoude, waar alle inwoners profijt van kunnen hebben. Met mooie kansen voor lokale ondernemers en waarbij onze veehouders een cruciale rol gaan spelen.
In het voorjaar organiseert WEN een open dag, waarbij je kunt zien wat de locatie te bieden heeft en welke plannen WEN ter plekke hoopt te ontwikkelen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *