Partners geven WEN een boost

“Omdat WEN visie, lef en vooral ook doorzettingsvermogen toont wil Gasunie de coöperatie ondersteunen bij het behalen van haar ambitie” aldus mevrouw Marijke Kellner van Gasunie.
Zo waren er meer woorden van respect en waardering tijdens de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst waarbij provincie Friesland, Gemeente Opsterland, Gasunie en LTO Noord hun partnerschap met de ambitie Wijnjewoude Energie Neutraal 2025 bekrachtigden. Die ambitie is een hele puzzel. Daarom legden de partners symbolisch hun puzzelstuk, ondertekend en al, op zijn plek.
De korte bijeenkomst werd gehouden in het gebouwtje op het Energiepark WEN (de voormalige rioolwaterzuivering). Behalve deze partners waren ook vertegenwoordigers van Wetterskip en Elkien aanwezig. Ook zij kunnen van grote betekenis zijn bij de uitvoering van de plannen voor de energietransitie van Wijnjewoude. Benadrukt werd dat de integrale aanpak van het dorp niet kan zonder het partnerschap van andere partijen die een rol spelen bij de overgang naar groene energie. En, de ambitie van WEN is dusdanig ontwikkeld dat het vervolg niet uitsluitend met vrijwillige menskracht te verwezenlijken is. Daarom dragen Provincie en gemeente bij met de bekostiging van een professioneel projectmanager. Ook Gasunie zet middelen en menskracht in bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor opwek van groengas via monomestvergisting.
De duurzame energieplannen van WEN bestaan uit inzet van zon, wind en mest. Maar steeds met als uitgangspunt dat de dorpsgemeenschap profiteert. Niet alleen van de groene energie maar ook van de financiële opbrengsten zodat daarmee de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp versterkt worden.

Ondertekenaars: Gedeputeerde Michiel Schrier, wethouder Anko Postma, Marijke Kellner (Gasunie), Marco Pool (LTO Noord en melkveehouder in Wijnjewoude) en Pieter de Kroon (WEN).

Lees ook het artikel in SA! en de Drachtster Courant.

 

 

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *