Constructieve gedachtewisseling over mestvergisting

Verslag Thema avond Mestvergisting 3 oktober 2019

Het werd een boeiende avond met grote betrokkenheid van bijna 50 aanwezigen waaronder Klein Groningers, andere omwonenden en belangstellenden, leden en niet leden. Er waren diverse boeren en mensen van de gemeentelijke energiegroep. Een mooie mix om samen de verschillende aspecten van mestvergisting en groen gas productie met elkaar onder de loep te nemen en er een mening over te vormen. De oriëntatie was eerder in Klein Groningen gestart met een excursie naar de vergister van Maatschap Heida in Hoornsterzwaag.

Waar gaat het om?
Warmte maakt 70% uit van ons energieverbruik. Heel Nederland moet aardgasvrij worden. Elektriciteit of aardwarmte kan een oplossing bieden maar lang niet overal. Bovendien moeten huishoudens dan flink investeren in nieuwe apparatuur. Dat geldt niet als je het aardgas vervangt door groen gas. Dan kun je de eigen cv ketel blijven gebruiken en ook het gasleidingnetwerk blijft zijn waarde behouden. Een duurzame oplossing.
In Wijnjewoude hebben wij genoeg koeien om via vergisting van de mest voldoende (1 miljoen kuub) groen gas te maken voor het hele dorp. Echter onze melkveebedrijven zijn dusdanig klein dat een vergister op eigen erf niet uit kan. Daarom lijkt collectieve mestvergisting de oplossing.
WEN is een verkenningsproces begonnen naar haalbaarheid en betaalbaarheid. Bijna 20 boeren hebben hun belangstelling uitgesproken om op deze manier bij te dragen aan de groene energievoorziening van Wijnjewoude

Hoe de avond vorm kreeg
De thema avond, georganiseerd door buurtvereniging Klein Groningen en WEN, had tot doel om gezamenlijk vast te stellen of we als dorp op een goed spoor zitten en zo ja, hoe we dat willen vervolgen.
De rolverdeling: Pieter de Kroon leidde de discussie waarbij Clemens van den Brink namens Klein Groningen het geheel in de gaten hield. Projectleider vergisting Harm de Kroon gaf informatie over de boeren, transport en dierziektes en WEN programmamanager Jac Pluis belichtte drie mogelijke opties van mono-mestvergisting met hun verschijningsvorm. Daarnaast besprak hij de financiële kant van het vergistingsplan. Na ieder deelonderwerp werd er alle tijd genomen voor vragen en opmerkingen. Daardoor ontstond er een open en constructieve sfeer waarin alles besproken kon worden.

Hoe nu verder?
De slotconclusie was eenduidig: Laten we doorgaan met de verkenning. Wijnjewoude verwarmen met groen gas uit eigen koeienmest is zeer de moeite waard. De Klein Groningers benadrukten dat ze niet tegen zijn maar wel bezorgd over eventuele overlast van geluid en toenemend verkeer.
Met ieders instemming werd besloten dat de volgende thema’s verder uitgewerkt en vervolgens weer met buurt en dorp besproken worden:
• Mogelijke geluidsoverlast
• Toename overlast vrachtverkeer om en door de wijk
• Gevaar van dierziekten
• Financiële haalbaarheid.
Overlast van geur verwacht de buurt niet sinds ze bij Heida het systeem hebben ‘besnuffeld’.

Voorzitter Pieter de Kroon benadrukte dat er niets besloten wordt zonder instemming van de leden. Liever nog ziet WEN actieve betrokkenheid van buurt- en dorpsgenoten in het verdere proces. Zoals dat ook heeft plaatsgevonden bij de plannen voor het zonneveld naast de rwzi locatie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *