Boeren en WEN samen verder

Het was een geanimeerde avond met de boeren, die nadenken over gezamenlijke mono-mestvergisting om daarmee het dorp aardgasvrij te maken. Bij zijn welkomstwoord stond voorzitter Pieter de Kroon nog stil bij de route, die tot nu toe afgelegd is. Er is veel tijd en energie gestoken om het model verder te ontwikkelen. Ook is er aandacht geweest voor vragen van omwonenden en na deze avond zal dit gesprek worden voortgezet. Ook al omdat recent bleek dat, ondanks alle inspanningen van WEN, niet iedereen zich gehoord voelt.

Uiteindelijk was aan het eind van de avond de stemming bij de boeren positief en zijn zij ingestapt om de volgende fase in het proces van mestvergisting in te gaan. Er liggen nog een aantal punten, die uitgezocht moeten worden waarvan de belangrijkste ‘Hoe krijgen wij de mest zo vers mogelijk bij de vergister’. De boeren en het bestuur van WEN gaan samen met de projectgroep mestvergisting aan de slag met de resterende vragen.

Voor de pauze was de centrale vraag ‘Kan het wel en wat levert het op?’ Cor Kamminga, directeur KNN – het bureau dat in opdracht van het ministerie onderzoek heeft gedaan naar de businesscase – presenteerde de conclusie. Als de van toepassing zijnde subsidies worden verkregen, kan het hele dorp van groen gas worden voorzien, met een financiële plus voor dorp en boer. Uitgangspunt voor de boeren: verdiensten, geen echt risico en geen investeringen. Lees hier de presentatie van de businesscase.

Na de pauze werden door projectleider Harm de Kroon de inhoudelijke thema’s belicht die de projectgroep de afgelopen 4 maanden uitgebreid heeft onderzocht. Het gaat daarbij om:

  • transport
  • opslag digestaat
  • diergezondheid
  • mestboekhouding en
  • bemestingswaarde digestaat.

De eerste twee riepen de meeste vragen op, maar meerdere boeren hebben ingetekend op de werkgroep, die dit verder uit gaat werken. Daarnaast kwam ook ter sprake, dat het voor de boer in de toekomst heel belangrijk wordt zijn uitstoot te beperken en vergisting biedt deze kans. Meer weten? Lees hier de presentatie van de projectleider.

Behalve boeren waren er ook vertegenwoordigers van het ministerie, de provincie en de gemeente aanwezig. Enkele van hen benadrukten dat het door Wijnjewoude ontwikkelde concept van collectieve en centrale mono-mestvergisting heel bijzonder en uniek is. Het geeft kleine veehouders de kans om gewaardeerd energieleverancier te worden. Daarnaast is het kopieerbaar en biedt kansen voor de verduurzaming van andere landelijke regio’s.

Op de pagina mestvergisting vind je het verslag van deze avond.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *