Teken de petitie kleine windmolens

CDA-Opsterland is een petitie gestart om in Fryslân kleine windmolens mogelijk te maken. Het WEN-team ondersteunt deze petitie van harte.

Enkele weken geleden organiseerde het CDA in Bakkeveen een drukbezochte informatieavond over dergelijke molens. Het gaat om molens met een ashoogte van vijftien meter en houten wieken van zes meter. De provincie Groningen staat deze molens al toe. De provincie Fryslân wil ze echter alleen maar toestaan op boerenbedrijven, waarbij de opbrengst ook alleen voor eigen gebruik mag zijn. Irene Spoelstra, CDA-raadslid in Opsterland, vindt dat een gemiste kans. “Wêrom soene dizze mûnen ek net pleatst wurde kinne troch enerzjykorporaasjes yn doarpen. Of by bedriuwen yn it bûtengebiet?” Zoals het voorgestelde beleid nu is, kan een veehouderij bijvoorbeeld wel een dergelijke molen plaatsen, maar zou een naastgelegen zorgboerderij dat niet kunnen.

Het CDA-Opsterland heeft geprobeerd op het provinciehuis in Leeuwarden tot soepelere regels te komen maar dat is niet gelukt, hoewel het CDA zelf zitting heeft in het college van Gedeputeerde Staten. “Wat der no leit is in kompromis tusken alle partijen, dêr wolle se harren earst oan hâlde”, aldus Spoelstra. Dus probeert het CDA in Opsterland het nu van onderop met een petitie. De partij wil zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en die aanbieden aan Provinciale Staten in de hoop dat zij dan een aanpassing van het beleid mogelijk maken. Spoelstra: “Op dizze wize wolle wy druk útoefenje en harren sjen litte dat it ek oars kin.”

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) ondersteunt het initiatief. Voorzitter Pieter de Kroon: “Boeren ha de romte en dit is foar harren in moaie manier om ek enerzjy te produsearjen.” Hoewel het initiatief vanuit het CDA-Opsterland komt, is het volgens Spoelstra de bedoeling om zoveel mogelijk partijen achter de actie te krijgen. “Wy meitsje der gjin polityk fan.” De petitie is te tekenen op kleinemolen.frl. 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *