Gemeenteraad akkoord met Zonneweide

Op 8 juni heeft de gemeenteraad van Opsterland met algemene stemmen de Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. de zonneweide aan de Tolleane afgegeven. Daarmee is nu de weg vrij voor het aanvragen van de benodigde SDE subsidie.
De kleine zonneweide van 1,5ha is voor een energieneutraal dorp noodzakelijk als aanvulling op de opwekcapaciteit van Wijnjewoudster daken.
Een week eerder hadden Edwin Stegeman namens actiegroep Westkant en Pieter de Kroon namens WEN ingesproken op de oriënterende raadsvergadering. Wethouder Postma benadrukte beide avonden dat de zonneweide geheel los staat van plannen voor monomestvergisting. Daarvoor zal te zijner tijd een aparte omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. De wethouder zet zich in voor een constructieve dialoog tussen WEN en Westkant.
De landschappelijke inpassing van de zonneweide is mede door omwonenden bedacht. Het geheel zal positief bijdragen aan de biodiversiteit. Vogels zijn blij met de besdragende heesters die er omheen komen en bijen en andere insecten met de vele wilde bloemen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *