Professionele pionier gezocht

WEN is er aan toe de overstap te maken van een vrijwillige naar een professionele organisatie. Daarvoor zoeken we een programmamanager met pioniersmentaliteit om samen de WEN ambitie waar te maken. Hieronder de vacaturetekst.

 

WEN zoekt professionele pionier

In Wijnjewoude werkt de lokale energiecoöperatie WEN al jarenlang aan de droom om het dorp energieneutraal te laten functioneren. Er zijn al mooie resultaten bereikt: in Wijnjewoude wordt ruim 10% meer bespaard dan in andere dorpen in Opsterland. Voor duurzame opwek geldt hetzelfde. Ook is een postcoderoosproject gerealiseerd.

Maar er is meer nodig. Zo beschikt WEN over een vergunning voor een zonneweide van 1,5 hectare en is uitgerekend dat met groengas, geproduceerd door de mest van lokale veehouders te vergisten, het dorp al voor 2025 energieneutraal zou kunnen functioneren. Daarvoor moet er nog veel werk verzet worden en het bestuur heeft geconstateerd, dat WEN de pioniersfase achter zich kan laten en naar een professionele organisatie toe moet groeien.

In dit kader zoeken wij een dynamische en ondernemende programmamanager, die hier 12 uur per week aan wil bijdragen.

De kerntaken liggen in het komende jaar bij het opzetten, realiseren en het exploiteren van een zonneweide en het mogelijk maken van groengasproductie in Wijnjewoude.

Bij deze projecten zal de programmamanager de rol van “ondernemer” namens WEN vervullen. Hij/zij zal een verbindende en stimulerende rol spelen naar de projectleiders en hen helpen de doelen te realiseren. De manager werkt samen en in opdracht van het vrijwilligersbestuur, maakt een professionele planning en rapporteert de voortgang aan het bestuur.

Wij zoeken een professionele pionier met de volgende kwaliteiten:

  • Visie op een duurzame samenleving en doordrongen van de noodzaak van klimaat maatregelen en in dat kader supporter van WEN
  • Ambitie om waarde toe te voegen aan een vrijwilligersorganisatie en om samen te werken met (vrijwillige) projectleiders
  • Ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling
  • Bedrijfseconomisch inzicht en een daadkrachtige resultaatgerichte oriëntatie
  • In staat tegengestelde belangen te overbruggen en inwoners te enthousiasmeren zodat draagvlak ontstaat voor de WEN doelen
  • Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen
  • In staat ook onmogelijke opgaves met een goed resultaat af te ronden en heeft dit ook al eerder gedaan

Informatie: Pieter de Kroon 06 12996778

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *