Tjerk Sinnema komt WEN versterken als programmamanager

Het aanstellen van de programmamanager is voor WEN de volgende stap in de professionalisering van de organisatie. Want er moet nog veel werk verzet worden en het bestuur heeft geconstateerd, dat WEN de pioniersfase achter zich kan laten en naar een professionele organisatie toe moet groeien. In dat kader is er nu een programmamanager aangesteld, die hier 1 dag per week aan gaat bijdragen.
De kerntaken zullen in het komende jaar liggen bij het opzetten, realiseren en het exploiteren van een zonneweide en om groen gas productie in Wijnjewoude mogelijk te maken. Bij deze projecten zal hij de rol van “ondernemer” namens WEN vervullen. Hij zal een verbindende en stimulerende rol spelen naar de projectleiders en hen helpen de doelen te realiseren. Hij werkt samen en in opdracht van het bestuur. Subsidies van de gemeente en provincie stellen ons in staat de inzet van de programmamanager te betalen.

Over Tjerk Sinnema:
Tjerk is in de tachtiger jaren opgegroeid op een veehouderijbedrijf en heeft daar ook actief zijn bijdrage geleverd. Na zijn economische opleiding aan de Hanzehogeschool heeft hij heel diverse veranderingsprocessen begeleid waarbij de menselijke maat steeds één van de meest bepalende factoren was. Om die reden spreekt de opdracht van WEN hem ook zo aan. Een ambitieuze en ook lastige opgave waarbij het er om gaat dat het dorp met en voor elkaar de draai maakt naar een fossielvrije energievoorziening.

Tjerk: “Want dat het anders moet daar is iedereen inmiddels wel van overtuigd. Anders kan de planeet het echt niet aan. Ik ben me bewust van onze grote verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. En nu gaat het er om dat we dat met z’n allen op een normale en verstandige manier voor elkaar krijgen. Helaas zijn er tot op heden nog weinig concrete initiatieven vanuit de overheid gestart. Daarom zie je dat vooral coöperaties de handschoen opnemen. Ik heb er zin in om mijn bijdrage te leveren aan het pionierende burgerinitiatief in Wijnjewoude. Vooral omdat hier de energietransitie breder aangepakt wordt en ook gemeente en provincie er veel van kunnen leren.“

Op de volgende ledenvergadering in september kun je kennismaken met Tjerk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *