Algemene ledenvergadering 16 september

Het wordt een bijzondere ledenvergadering op 16 september. Ten behoeve van corona-veiligheid vindt deze plaats in de sportzaal van De Swingel. Via een door Sa! verzorgde livestream is de vergadering ook thuis te volgen op sa24.nl/wen

De belangrijkste thema’s zijn:
•  Leefbaarheid rond monomestvergister; conclusies onderzoek Leefbaarheid
•  Besparen; aftrap van het dorpsbrede project en kennismaken met Tina Hulst en het team van vrijwillig energiecoaches
•  Tjerk Sinnema; kennismaken met de recent aangetrokken programmamanager.

Vanwege corona is het noodzakelijk om vóór maandag 14 september 12.00 uur een plaats te reserveren. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Voor zover de capaciteit van de zaal het toelaat zijn ook niet-leden welkom.

Datum: woensdag 16 september a.s. 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats: sportzaal MFC de Swingel. 

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Leefbaarheid rond monomestvergister: conclusies werkgroep Leefbaarheid
3. Notulen ALV 9 maart 2020. Zie: wen.frl/verslagen-ledenvergaderingen
4. Voorstel benoeming bestuursleden: Het bestuur stelt voor Pieter de Kroon, Frans Pool en Jaap Laanstra te (her)benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
5. Kennismaken met Tina Hulst en Tjerk Sinnema
6. PAUZE
7. Besparen: aftrap van het dorpsbrede project en voorstellen energiecoaches
8. Rondvraag
9. Sluiting

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *