Koninklijke belangstelling voor WEN

Het bezoek dat koning Willem Alexander en koningin Maxima op 17 september aan Zuidoost Friesland brachten stond in het teken van de Regiodeal. Er komt 15 miljoen van het Rijk voor de vier gemeenten om de leefbaarheid te bevorderen.
Met trots introduceerde burgemeester Ellen van Selm haar gemeente Opsterland. Ze legde een verbinding tussen landschap en geschiedenis -het Damshús Nijbeets was er- en de energietransitie waarbij WEN als voorbeeld diende.

Pieter de Kroon benadrukte dat de energie transitie alleen kan slagen, als elke burger meedoet en persoonlijk verantwoordelijkheid gaat dragen voor de noodzakelijke omslag. Zo kan het dorp energieneutraal worden.
Aansluitend bij dit thema legde hij ook nog de link tussen de turfwinning in het verre verleden en de opwek van groene energie in het heden. In beide situaties gaat het er om dat iedereen in de betreffende gemeenschap profijt heeft van de energiewinning. Honderd jaar geleden kwamen de arbeiders in opstand tegen de heersende macht die het zwarte goud voor eigen gewin liet delven. Anno 2020 spannen we ons als Wijnjewoudster coöperatie in om met elkaar groene energie op te wekken. Dus niet van bovenop af, waarbij (buitenlandse) investeerders met de winst weglopen, maar van onderop zodat inwoners van het dorp profiteren.

Er ontspon zich een levendig gesprek waarbij de koning en koningin mooie inhoudelijke vragen stelden. De koningin herkende, ook van elders in het land, de dilemma’s van een vrijwilligersorganisatie die stap voor stap zal moeten professionaliseren om de ambitie waar te kunnen maken.
Het gesprek vond plaats in het Biocentrum in Oosterwolde.

Lees ook het artikel van Sa! https://sa24.nl/opsterlands-trio-trots-op-regio/

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *