ALV in teken van leefbaarheid en besparing

De ledenvergadering van WEN op 16 september jl. werd bezocht door 45 mensen. I.v.m Corona werd de vergadering in de sportzaal gehouden en was ook via een livestream thuis te volgen. Via de livestream keken ca. 30 mensen met de vergadering mee. De stream is nog te zien op www.sa24.nl/wen
Voor de pauze ging het over de conclusies van de werkgroep Leefbaarheid over de invloed van een monomestvergister op de leefbaarheid in de omgeving. Na de pauze was besparing het hoofdonderwerp.

Rapportage van de werkgroep Leefbaarheid
De werkgroep van Klein Groningen en WEN, onafhankelijk begeleid door Arjen Bosch, besteedde aandacht aan geur, geluid, licht, verkeersbewegingen, gezondheid, landschap/uitzicht en waarde onroerend goed. De meeste aandacht ging uit naar de toename van verkeersdrukte door de aanvoer van mest en afvoer van digestaat.

De conclusie was dat verkeersoverlast het beste kan worden voorkomen als Klein Groningen in een overeenkomst met WEN vast legt dat het transport niet door Klein Groningen zal plaatsvinden. In verband met verkeersveiligheid voor fietsers op de kruising Weinterp/Tolleane stelde Arcadis voor om een doorsteek te maken bij het AVIA benzinestation. Dit heeft inmiddels tot protesten van aanliggende bedrijven geleid en aandacht van de gemeente. WEN heeft voorkeur voor elektrisch vervoer en onderzoekt de voors en tegens van een grote of kleine tankwagen.

Over de andere onderwerpen, zoals geur en geluid etc. werd geconcludeerd dat van de moderne monomestvergisters geen overlast mag worden verwacht. Als er wel hinder zou worden ondervonden, kan dit door technische maatregelen worden verholpen. WEN zal altijd streven naar het voorkomen van hinder.

De vergadering heeft deze rapportage met instemming ontvangen en er werd geconcludeerd dat eventuele dilemma’s rond leefbaarheid opgelost kunnen worden. Vanuit de zaal werd het bestuur opgeroepen om “moedig voorwaarts” te gaan.
Het bestuur van WEN gaat nu verder met de voorbereiding van groengas productie uit de mest van omliggende boeren. Groengas moet een belangrijke bijdrage leveren aan Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025.
De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd door Alfred Nijenhuis van Arcadis. Klein Groningen had in de werkgroep Leefbaarheid om dit onderzoek gevraagd. Op 29 augustus waren de onderzoeksresultaten al gedeeld met de buurtvereniging. Zowel de vrijwillig procesbegeleider Arjen Bosch als Arcadis waren beschikbaar gesteld door de Nederlandse Heidemij Foundation. De volledige rapportage is te lezen op www.wen.frl/mestvergisting.

Wijnjewoude bespaart. Doe je mee?
De tweede helft van de ledenvergadering ging alle aandacht naar het onderwerp besparing.
Tina Hulst vertelde hoe je met bewuster gedrag ongeveer 20% energie kunt besparen. En dat scheelt dus ook flink in je portemonnee. De Leeuwarder energiecoach Klaas Hofman gaf een inspirerend inkijkje in hoe plezierig het is als je daarbij wat ruggensteun kunt krijgen van een energiecoach.

Energiecoaches in de startblokken
Binnenkort kan iedere Wijnjewoudster bij zijn of haar besparingsplannen gebruik maken van de tips en steun van ons eigen team van energiecoaches. Momenteel worden er vier dorpsgenoten speciaal opgeleid voor deze vrijwilligersrol en meer kandidaten starten binnenkort.
Dus, als jij ook bewust met energiebesparing aan de slag wilt, maar je loopt met allerlei vragen, meld je maar vast voor een afspraak bij jou thuis. Je zult merken hoe leuk en stimulerend het is om met je energieverbruik heel wat geld te kunnen besparen.
Je kunt een afspraak maken via wenbespaarteam@hotmail.com of bel met 06 10416396.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *