De Friese Drieslag

Groengas voor het dorp. Een nieuw perspectief voor de melkveehouderij.

‘De Friese Drieslag’ is de nieuwe naam voor het door WEN ontwikkelde bedrijfsmodel voor groengasproductie. De Provinsje Frylân geeft hiermee aan dat zij met de coöperatieve productie van groengas uit monomestvergisting grote kansen ziet voor heel Friesland.

De provincie wil een pilot in Wijnjewoude realiseren om aan te tonen dat het model een geschikte oplossing is voor drie belangrijke crises, te weten:

  • Energiecrisis: groengas voor fossielvrije verwarming van woningen
  • Klimaatcrisis: ruim 80 procent besparing op CO2 uitstoot uit de stal
  • Stikstofcrisis: minimaal 45 procent reductie stikstofemissie

Het coöperatieve model, waarbij dagverse mest wordt vergist, geeft door de stikstofreductie nieuw perspectief voor de melkveehouderij. De vergiste mest  gaat terug naar de deelnemende boeren en draagt daarmee bovendien bij aan circulaire landbouw en verbetering van de bodem.
Het project is een initiatief van Provincie Fryslân, gemeente Opsterland, LTO, Gasunie en Alliander in samenwerking met Energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), Wageningen UR en Fascinating.

Voor meer informatie, zie  Groengas uit rundvee mest. En de flyer De Friese Drieslag.

Het project is van nationale betekenis, omdat het gericht is op doorsnee bedrijven van 80 tot 250 koeien en dus toepasbaar op ongeveer 85 procent van de melkveebedrijven in Nederland. Het project is op 20 februari gepresenteerd tijdens een inspiratiesessie Boeren met Toekomst van het Nationaal Klimaat Platform.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *