Groengasplan ‘De Friese Drieslag’ nu wetenschappelijk onderbouwd

De resultaten van Wagenings onderzoek naar de te verwachten emissies bij De Friese Drieslag zijn ronduit veelbelovend. Het door WEN ontwikkelde plan voor het gemeenschappelijk produceren van Groengas via monomestvergisting kan zelfs een doorbraak betekenen voor de stikstofcrisis in de melkveehouderij. Tevens kan het de nadelige effecten van de derogatie-maatregelen beperken. Daarmee heeft het bedrijfsmodel goede landelijke potentie.

Dat bleek dinsdagmiddag in het Provinciehuis waar het onderzoeksrapport door projectleider Tjerk Sinnema werd aangeboden aan gedeputeerde Femke Wiersma.
WUR onderzoeker Nico Verdoes berekent bij De Friese Drieslag 46% vermindering van de stikstofuitstoot. Daarnaast reduceert het de uitstoot van broeikasgas met maar liefst 78% én kan hiermee in Nederland mogelijk 1 miljard m3 groengas opgewekt worden.

De resultaten zijn een gemiddelde berekening voor de 26 onderzochte melkveehouders in Wijnjewoude en omgeving. De stikstofuitstoot daalt nog sterker in het geval tijdens het vergistingsproces ook stikstof gestript wordt, dat dan in de vorm van organische kunstmest weer benut kan worden voor bemesting.

De effecten van het circulaire model De Friese Drieslag zijn in opdracht van de provincie Fryslân onderzocht door Wageningen University en Research. Vanwege de flexibiliteit is het heel geschikt voor bedrijven van normale of zelfs kleine omvang. Volgens Femke Wiersma is dit een kansrijk innovatief bedrijfsmodel omdat, als de derogatie vervalt, boeren hun teveel aan mest moeten afvoeren, terwijl dit daarvoor een goede oplossing is.
Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord onderstreepte dat de meerwaarde vooral zit in het integraal aanpakken van grote problemen van natuur, klimaat en energie én dat hiermee ook kleine veehouderijen perspectief krijgen.
Wethouder Durk Durksz van Opsterland sloot daar volledig bij aan en uitte dat hij grutsk is op Wijnjewoude, waar bijna de helft van de huishoudens lid is van de energiecoöperatie, en op de doorzetters van WEN.

Link naar rapport 1449 WUR Nico Verdoes

Link naar presentatie Nico Verdoes

Link naar nieuwsitem op Omrop Fryslân

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *