Vacatures Raad van Toezicht

“In 2025 produceren we in ons dorp gezamenlijk minstens zoveel duurzame energie als we met elkaar nodig hebben.” Met deze droom als uitgangspunt, werd in 2015 de energie coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) opgericht. Sindsdien heeft WEN zich ontwikkeld van een kleine pioniers-organisatie tot een professionele organisatie, die mooie resultaten boekt. Met meer dan 500 leden worden grote stappen gemaakt om de droom daadwerkelijk te realiseren.

Deze ontwikkelingen vragen om verdere professionalisering van de organisatie en versterking van toezicht op het bestuur, daarom heeft de ALV besloten een toezichthoudend orgaan in te stellen.

WEN zoekt daarom vier leden en een voorzitter voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en het functioneren van WEN.
De RvT bewaakt processen, toetst besluiten en staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. De RvT borgt op die manier het goed functioneren van het bestuur.
De RvT doet zijn werk ten behoeve van de leden en ook in verbinding met deze leden. De RvT legt hierover verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden van de RvT worden benoemd door de ALV. Deze heeft voor de werving en selectie een commissie ingesteld.

Wij zijn op zoek naar een Raad, waarvan de leden individueel dan wel gezamenlijk voldoende inhoudelijke kennis en competenties bezitten, zodat de Raad van Toezicht als geheel voldoet aan het algemeen profiel en haar taak professioneel kan uitoefenen. Kijk hier voor het volledige profiel.

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een innovatieve en succesvolle lokale energie coöperatie van echte betekenis te zijn in een dorp met een droom over een energieneutraal 2025. WEN floreert dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Er zijn soms belangentegenstellingen. U kunt in een uitdagende periode ervaring opdoen om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.
De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding.

Sollicitaties voor 1 februari 2024 richten aan info@wen.frl t.a.v de selectiecommissie RvT

Voor nadere informatie:
Geert Klaver, voorzitter selectiecommissie, 06 31785548
Pieter de Kroon, voorzitter bestuur, 06 12996778

Aan alle inwoners van Wijnjewoude wordt gevraagd om in hun ogen geschikte kandidaten te stimuleren te solliciteren.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *