Leden keuren gewijzigde statuten goed

Als gevolg van een wijziging in wetgeving waren de statuten van WEN aan een update toe. Ook werd het wenselijk geacht een Raad van Toezicht in te stellen en zittingstermijnen van bestuursleden te verruimen.

In een eerste digitale meningspeiling stemden de leden in juli 2023 in meerderheid in met de voorgestelde richting. Vervolgens zijn de Statuten herschreven en in de ALV van 29 november van 18 december besproken. Omdat in de vergadering van 18 december niet het vereiste aantal leden aanwezig was om de nieuwe statuten vast te stellen, is in de week van 15 t/m 21 januari jl. een digitale stemming gehouden.

Uitslag van deze stemming is dat 126 leden instemmen met de voorgestelde statutenwijziging. Tegen stemmen 10 leden.

Nu de statutenwijziging is goedgekeurd, zal het bestuur deze bij de notaris formaliseren. Intussen is een selectiecommissie begonnen met de werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht. De sluitingstermijn is 1 februari. In een volgende ledenvergadering hoopt de commissie de leden van de Raad te kunnen presenteren en ter goedkeuring voor te leggen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *