Besparing, waar staan we nu?

Jaarlijks monitoren we de stand van zaken voor wat betreft het gas- en elektriciteitsverbruik in het dorp. Het doel van WEN is: Wijnjewoude energieneutraal in 2025. Dat wil zeggen dat we dan evenveel energie duurzaam opwekken als we nodig hebben. Nog twee jaar te gaan. Waar staan we nu?

Recent publiceerden we de cijfers tot en met 2023. De belangrijkste conclusie: zowel wat betreft de besparing op gas als op elektriciteit zijn we mooi op weg.

In vergelijking met 2015 – de ‘startdatum’ van WEN – is het gasverbruik met 37,5% afgenomen (van ca. 1,9 miljoen naar ca. 1,2 miljoen m³). Daarmee komt het doel in zicht om als dorp 45% op het verbruik te besparen. En straks de rest van de gasbehoefte (1 miljoen m³) op te wekken met ons eigen groene gas uit koeienmest. Uiteraard is de besparing niet alleen te danken aan stimulering door WEN. De hoge energieprijzen van de laatste jaren en de zachte winters hebben daaraan ook flink bijgedragen.

Het gebruik van elektriciteit uit het net, na aftrek van de teruglevering, is met naar schatting 71% afgenomen (van 4,5 miljoen naar 1,3 miljoen Kwh). Op 53% van de daken liggen inmiddels zonnepanelen. Het totaal opgesteld vermogen in het dorp incl. het zonneveld is 4.165 kWp.

Het volledige rapportje vind je hier.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *