Agenda Algemene Ledenvergadering 29 nov 2023

Woensdag 29 november 2023 in MFC de Swingel   Aanvang 19.30 uur

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 28 juni 2023 
De notulen van 28 juni 2023 vind je hier.

4. Statutenwijziging besluitvormend Zie bijlage bij agendapunt 4, 5, 6
Toelichting door Geert Klaver, vz werkgroep statutenwijziging
– Voorstel Instellen Raad van Toezicht
– Voorstel Aanpassing zittingstermijn
– Vaststellen Nieuwe Statuten: Concept tekst gewijzigde Statuten

5. Profiel leden Raad van Toezicht besluitvormend
– Vaststellen profiel leden Raad van Toezicht

6. Werving en Selectie leden Raad van Toezicht besluitvormend
– Instellen Commissie Werving en Selectie Raad van Toezicht

7. Aftreden Michel Scherpenzeel

8. Pauze

9. Update Besparen
Toelichting Tina Hulst
– Stand van zaken verhuur hybride warmtepomp/zonnepanelen
o Bijlage Informatie
o Bijlage Algemene voorwaarden
o Bijlage Voorbeeld huurovereenkomst

10. Stimuleringsregeling 2 besluitvormend
Bijlage Reglement Stimuleringsregeling 2

11. Wat verder ter tafel komt

12. Sluiting