Agenda ALV 17 oktober 2022

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Bestuurszaken

a. Notulen ALV 29 juni 2022 (klik hier)
b. Jaarverslag 2021 (klik hier)

a. Bestuur
b. Besparen
c. Duurzame opwek elektriciteit
d. Groengas
e. Jaarrekening

3. Postcoderoosproject
Voorstel compensatie deelnemers voor verlaging energiebelasting (klik hier)

4. Project Zonneweide
Het bestuur vraagt instemming met de voorgestelde financiële dekking etc. (klik hier voor de Businesscase)

5. Pauze

6. Pilot ‘Verduurzamen zonder eigen investering’
Wat leren we van het proces van de 7 pilot huishoudens; en waar staan zij nu?

7. Rondvraag

8. Sluiting

De Ledenvergadering is openbaar toegankelijk.