Agenda ALV 29 juni 2022

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ledenvergadering 10 november 2021 zie bijlage

3. Jaarrekening 2021 zie bijlage

4. Project Besparen:

• Evaluatie Stimuleringsregeling; toelichting Tina Hulst

bijlage 4.1: Resultaat Stimuleringsregeling Proeftuin per 15 mei 2022);

bijlage 4.2: Besparen met Stimuleringsregeling).

• Hybride warmtepomp en zonnepanelen aanschaffen zonder zelf geld te investeren? Het kan!; toeliching Tina Hulst

5. Pauze

6. Zonneweide:

• Toelichting stand van zaken door Tjerk Sinnema
• Vervolg inrichting terrein tbv versterking biodiversiteit
• Bespreking mogelijkheden tot het kopen van aandelen. Toelichting Sietze Hospes.

7. Groengas:

• Toelichting stand van zaken door Tjerk Sinnema

bijlage 7.1:  Citaten Minister Jetten;

bijlage 7.2: Analyse Groengas productie in Nederland;

bijlage 7.3: Transitievisie Warmte Opsterland)

• Vervolgstappen n.a.v. rapportage werkgroep Leefbaarheid 2

8. Rondvraag

9. Sluiting

De ledenvergadering is openbaar toegankelijk