Agenda ALV 9 maart 2020

Algemene Ledenvergadering WEN op maandag 9 maart 2020 om 20.00* uur in MFC De Swingel

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV 21 maart 2019 en extra ledenvergadering 1 november 2018 (bijlagen: verslagen)

3. Bijpraten over:

4. Afronden aankoop voormalig RWZI terrein (voorstel besluitvorming)

5. Energie VanOns
6. Besparing

7. PAUZE

8. Proeftuin Aardgasvrije Wijken/de toekomst van de Coöperatie

9. Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting

*let op! De aanvangstijd wijkt af van eerdere aankondigingen