Agenda ALV 10 november 2021

De ledenvergadering op 10 november 2021 om 20.00 uur in de Swingel is openbaar toegankelijk met coronapas.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Bestuurszaken

Penningmeester Jaap Laanstra treedt af. Het bestuur stelt voor Sietze Hospes te benoemen in de ontstane vacature.

Sietze stelt zich voor: Ik woon aan de Tjalling Harkeswei nummer 92. Alweer 25 jaar geleden gestart met het bedrijf Cadix (www.cadix.nl) . Nu 25 jaar later komt er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten. De inzet van WEN voor Wijnjewoude heb ik altijd met belangstelling gevolgd. Op de vraag van WEN om als bestuurslid actief te worden voor WEN heb ik dan ook positief geantwoord.

3. Updates
Voortgang Proeftuin Aardgasvrije Wijken; evaluatie eerste halfjaar

4. Zonneweide; voortgang exploitatievorm ter besluitvorming

Toelichting: Alles staat klaar om te beginnen met de bouw! WEN heeft nagegaan wat er allemaal nodig is om een zonneweide te bouwen en te exploiteren. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dit zoveel kennis en expertise vraagt, dat hier een professionele partij voor ingeschakeld moet worden. Met alleen vrijwilligers een dergelijk groot project uitvoeren is niet verantwoord. WEN heeft in Soleila een partner gevonden, die samen met ons de zonneweide wil realiseren. Zij doen al het werk en delen met WEN de verantwoordelijkheid en de winst. Aan de ALV wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Bijlage: Samenwerkingsovereenkomst WEN-Soleila  (concept)

5. Rondvraag

6. PAUZE

7. Meten is weten; besparen met gratis EARN-E energiemonitor

Toelichting: Realtime inzicht in je energiegebruik helpt optimaal grip te krijgen op kosten en verbruik. Voor Wijnjewoude is inzicht in de ontwikkelingen op dorpsniveau belangrijk om na te gaan of we met elkaar op het goede spoor zitten naar energieneutraal. Daarom stellen WEN en gemeente Opsterland de EARN-E energiemonitor gratis beschikbaar aan inwoners van Proeftuin Wijnjewoude. Vanavond leren we de EARN-E monitor kennen en als je je telefoon bij je hebt kun je hem zelfs ter plekke bestellen. Meer info op www.wen.frl/earn-e.

8. Sluiting