nov 28

Extra ledenvergadering

Op deze extra ledenvergadering vindt besluitvorming plaats over de zonneweide en het project mestvergisting.