sep 01

Klankbordgroep WEN

Praat mee in Klankbordgroep Wijnjewoude Energie Neutraal. Nu Wijnjewoude Proeftuin is geworden en daarvoor een rijksbijdrage van miljoenen toegekend heeft gekregen wil WEN haar beleid graag met het hele dorp bespreken. Het gaat daarbij om energiebesparing, verduurzaming van alle (ook huur)woningen en bedrijven, grootschalige opwek van elektriciteit, productie van groengas uit lokale rundveemest, opslag van energie etc.

We stellen voor om een klankbordgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, ondernemersvereniging, alle buurtverenigingen en jongeren (werkgroep PB). Een uitnodiging voor deelname aan deze klankbordgroep is inmiddels aan de verenigingen verzonden.

Op woensdag 1 september staat een eerste overleg van deze klankbordgroep gepland in MFC De Swingel van 20.00 tot 22.00 uur. We hopen dat, op zo’n manier, over de volle breedte van het dorp meegedacht en -gestuurd gaat worden richting een energieneutraal Wijnjewoude.

Voel jij je niet aangesproken via één van de verenigingen maar wil je graag meepraten? Je bent meer dan welkom! Laat het ons weten via info@wen.frl

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.