mrt 21

Ledenvergadering

Vanavond houdt WEN haar ledenvergadering.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Huldiging 200ste WEN lid Hedser de Boer
3. Notulen ALV 8 maart 2018 en extra ledenvergadering 1 november 2018
(zie www.wen.frl/coöperatie-wen)
4. Financieel verslag 2018 (zodra beschikbaar op www.wen.frl krijg je bericht)
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
6. Begroting 2019
7. Verzoek T-Mobile tot verplaatsing zendmast naar locatie Energiepark WEN
8. Aftredend Grietje Rooks. Het bestuur stelt voor Rigt Bosma te benoemen (er zijn geen tegenkandidaten)
9. Energieplan ‘Wijnjewoude Energie Neutraal 2025’; Samenwerking partners
10. Stand van zaken projecten:
• Besparing
• Verduurzaming Huurwoningen
• Grootschalige opwek en Postcoderoos project (PCR)

11. PAUZE

12. Energiepark WEN / plannen nieuw concept mestvergisting – groen gas
13. Rondvraag
14. Sluiting

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *