Coöperatief ondernemen volgens WEN

Het kenmerk van een coöperatie is dat er leden zijn en dat die leden een belang hebben bij het doel van de coöperatie. De kern is: wij (de leden) willen samen iets ONDERNEMEN. In ons geval is dat: zoveel mogelijk energie besparen en gezamenlijk nadenken hoe we met zo weinig mogelijk belasting voor het milieu, zelf energie op kunnen wekken.

Bij coöperatief organiseren heeft iedereen een stem en die stem wordt gehoord. Je onderneemt samen iets, jij bent belangrijk. Daardoor gaat het  als “eigen” voelen, jij bent eigenaar en gaat je ook zo gedragen.  En dat is precies wat de coöperatieve organisatievorm behelst: de leden zijn de baas van de organisatie. Maar dan moet dat ook werkelijk zo zijn, niet één keer per jaar een formele ledenvergadering, waarbij de leden ‘ja’ mogen zeggen tegen het beleid, dat het bestuur gevoerd heeft en tegen de besluiten, die genomen zijn. Nee, dan moet er ook actieve participatie zijn en gaat het bestuur iedereen stimuleren actief  deel te nemen.

De basis principes nog eens op een rij:

  • Samen iets ondernemen
  • Iedereen heeft een stem en die stem wordt gehoord
  • Daardoor voelen mensen zich verbonden, hebben een belang en willen zich daarvoor inzetten
  • Ze voelen zich eigenaar en zijn dat ook! De leden hebben de macht c.q. nemen de belangrijke besluiten.
  • De coöperatie is van mij, kritiek op de coöperatie is kritiek op mij, wie aan de coöperatie komt, komt aan mij.

En nu is het aan ons om dit waar te maken in de Coöperatie WEN. Het bestuur zal elke keer vanuit deze principes handelen. En in onze ogen kan onze WEN website daar een belangrijke rol bij spelen. Hier kunnen we informatie met elkaar uitwisselen, vragen stellen, successen delen en rond een thema ook groepen vormen. Daarom willen we alle leden ook uitnodigen om deze site actief te benutten en of het een succes wordt hangt van jullie inbreng af.

Financieel risico voor de leden is er niet, omdat we bij de notaris gekozen hebben voor de vorm van uitgesloten aansprakelijkheid en daardoor kunnen eventuele tekorten bij WEN u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid) nooit op de leden verhaald worden.  Laten we met elkaar de (digitale) schouders eronder zetten.

Dan is straks ieder lid actief  verbonden met de digitale WEN gemeenschap.

  • Alle resultaten worden hier gedeeld door de leden
  • Alle initiatieven worden hier gemeld door de leden
  • Alle werkgroepen worden hier gevormd op initiatief van de leden zelf
  • Het wordt een digitaal bedrijf/digitale gemeenschap, waar steeds nieuwe initiatieven genomen worden en waarvan in eerste instantie alle voordelen/winsten rechtstreeks bij de leden terechtkomen, omdat het henzelf (eigen huis/eigen bedrijf) betreft
  • Ledenvergaderingen vinden digitaal plaats. Op de site is een mogelijkheid om te stemmen. Op die manier kun je de leden laten besluiten over belangrijke onderwerpen. En kun je bij wijze van spreken wel 15 ledenvergaderingen per jaar houden.

Een notitie van Pieter de Kroon, augustus 2015