Correspondentie bezwaren tegen zonneweide en mestvergister

Zowel tegen een zonneweide aan de Tollaene als tegen groengasproductie door mestvergisting op het energiepark zijn bezwaren gekomen. Hieronder kun je de correspondentie lezen.

Bezwaren van Westkant is geen Mestkant en reactie van WEN:

Brief Westkant mestvergisting WEN 8 november 2019
Mail aan Westkant dd 11 november 2019
Bezwaren Westkant in dorpskrant de Bân Januari 2020
Reactie-mail WEN op bezwaren Westkant dd 8 januari 2020

Bezwaren  tegen zonneveld en reactie van WEN daarop:

brief ondernemersgroep zonneweide aan Gemeente Opsterland dd 6 november 2019
Mail aan ondernemersgroep zonneweide dd 26 november 2019
Oproep bezwaarschrift zonneweide december 2019
Mail WEN aan actiegroep zonneweide dd 8 januari 2020