Disclaimer

De website van WEN is bedoeld om de bezoeker te informeren over de coöperatie, haar projecten en initiatieven, belangrijke ontwikkelingen, cases, lokale leveranciers, et cetera. Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel alle informatie met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kan de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet worden gegarandeerd. WEN kan op ieder moment informatie op de website wijzigen en/of aanvullen, zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie, producten en diensten van derden
Door derden aangeleverde informatie en verwijzingen naar andere informatie of websites anders dan wen.frl, zijn hierin opgenomen zodat de bezoeker daar zijn voordeel mee kan doen. Hoewel wij erg selectief zijn over de informatie van derden op onze website, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook willen wij benadrukken dat wij niet gebonden zijn aan leveranciers. Wij vermelden bedrijven waarvan WEN-leden producten en diensten hebben afgenomen, zonder betaling van deze bedrijven en zonder kwaliteitsoordeel vanuit het bestuur van onze coöperatie.

WEN is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van websites van derden, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden.