Energieplan Wijnjewoude

WEN heeft in nauwe samenwerking met netwerkbeheerder Liander een antwoord geschreven op de vraag wat moet er allemaal gebeuren om Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te krijgen.

Zie hiervoor het rapportWijnjewoude Energie Neutraal 2025; van gedacht beleid naar gedaan beleid’.

Belangrijk voor het behalen van het uiteindelijke doel is de betrokkenheid van inwoners, veehouders en andere ondernemers, overheden, woningcorporatie etc. Zij zullen met elkaar moeten blijven afstemmen welke volgende stap bijdraagt en voor iedereen acceptabel is. Het dorpsbelang staat daarbij voorop, dus is ieders inbreng van waarde.

Wijnjewoude is pilot binnen de Friese Energie Strategie. Zij geeft hiermee een blauwdruk op welke wijze een dorp de overgang van fossiele naar duurzame energie (elektriciteit én gas) kan maken tegen de laagste maatschappelijke kosten.