Feiten en cijfers

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, wordt jaarlijks het energieverbruik gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers voor kleinverbruikers; aansluitingen van grootverbruikers zijn niet beschikbaar. We kijken naar het elektriciteitsverbruik in Kwh en het gasverbruik in m³.

De gemeente Opsterland stelt jaarlijks de gegevens uit de database van Liander beschikbaar aan WEN. Hiermee kunnen we cijfers in historisch perspectief zien vanaf 2015 en wordt inzichtelijk waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel.

WEN houdt daarnaast een eigen telling bij van het aantal zonnepanelen dat in het dorp op daken ligt, of op de grond.