Feiten en cijfers

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, wordt jaarlijks het energieverbruik gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers voor kleinverbruikers; aansluitingen van grootverbruikers zijn niet beschikbaar. We rapporteren het elektriciteitsverbruik in Kwh en het gasverbruik in m³.

De gegevens zijn afkomstig uit de open database van netbeheerder Liander. Hiermee kunnen we cijfers in historisch perspectief tonen vanaf 2015 en wordt inzichtelijk waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel.

Conclusie in het kort

Zowel het gemiddelde elektriciteitsverbruik als het gasverbruik van kleinverbruikers daalt jaarlijks vanaf het eerste meetpunt 2015 (zie het rapport voor nuancering).
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van huishoudens is in de afgelopen 6 jaren (2015-2020) afgenomen met 13,9% (ter vergelijking: heel Gemeente Opsterland 11,0%).
Het gemiddelde gasverbruik in de afgelopen 6 jaren (2015-2020) van huishoudens is afgenomen met 7,3% (ter vergelijking: heel Gemeente Opsterland 4,2%).

Het aantal zonnepanelen (huishoudens en grote daken) was eind 2020 5.273 (eind 2015: 1.165).

Bekijk hier het rapport verbruikscijfers Wijnjewoude WEN 2015-2020