Feiten en cijfers

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, wordt jaarlijks het energieverbruik gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers voor kleinverbruikers. We rapporteren het elektriciteitsverbruik in Kwh en het gasverbruik in m³.

Verwachte ontwikkelingen
WEN zet in op vermindering van het gasverbruik met 40%. Dit zal vooral worden gerealiseerd door het stimuleren van isolerende maatregelen en van (hybride) warmtepompen. We verwachten daarom in 2021 al een daling van het gasverbruik, hoewel de echte effecten van de PAW-inspanningen pas vanaf 2022 zichtbaar zullen worden. Het elektriciteitsverbruik zal ten gevolge van deze ontwikkeling stijgen. Daar staat tegenover dat de hoeveelheid opgewekte stroom toeneemt, zodat per saldo ook hier een daling wordt verwacht. Ook deze daling zal vanaf 2022 sterker zichtbaar worden.

1. Gasverbruik

 

2. Elektriciteitsverbruik

noot: De gegevens zijn afkomstig uit de open database van netbeheerder Liander. Hiermee kunnen we cijfers in historisch perspectief tonen vanaf 2015 en wordt inzichtelijk waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel. In de open database zijn de netbeheerders m.i.v. 2019 overgestapt op het leveren van elektriciteitsverbruiksgegevens zónder de terug levering van zelf opgewekte stroom. Hierdoor zijn de cijfers voor elektriciteitsgebruik hoger en niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

 

3. Elektriciteitsopwek
Hieronder het opgesteld vermogen van zonnepanelen in Wijnjewoude. Het totaal komt uit op 1.956 kWp eind 2021. De hoeveelheid opgewekte energie is globaal 85% van het opgesteld vermogen, dus 1.662 Kwh.

Eind 2021 lagen op 27% van alle daken zonnepanelen. Voor alleen koopwoningen (incl. boerendaken) was dat 34%. Huurwoningen blijven nog sterk achter met 5%. Ook op bedrijfsdaken (9%) is nog veel te winnen.

Laatste update: 1 april 2022