Feiten en cijfers

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, wordt jaarlijks het energieverbruik gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers voor kleinverbruikers. We rapporteren het elektriciteitsverbruik in Kwh en het gasverbruik in m³.

De meest recente cijfers (periode 2015 t/m 2023) vind je in hier.