Feiten en cijfers

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, wordt jaarlijks het energieverbruik gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers voor kleinverbruikers; aansluitingen van grootverbruikers zijn niet beschikbaar. We kijken naar het elektriciteitsverbruik in Kwh en het gasverbruik in m³.

De gegevens zijn afkomstig uit de open database van netbeheerder Liander. Hiermee kunnen we cijfers in historisch perspectief zien vanaf 2015 en wordt inzichtelijk waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel. In de open database is Liander m.i.v. 2019 overgestapt op het leveren van elektriciteitsverbruiksgegevens zonder de teruglevering van zelf opgewekte stroom. Hierdoor zijn de cijfers voor elektriciteitsgebruik niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren en rapporteren we de jaren 2019 en verder niet meer, zolang dit probleem niet is opgelost.

WEN houdt daarnaast een eigen telling bij van het aantal zonnepanelen dat in het dorp op daken ligt, of op de grond. Deze wordt eind 2020 weer geactualiseerd.

De inspanningen in Wijnjewoude hebben er in de afgelopen 4 jaren (2015-2018) toe geleid dat:
Het totale elektriciteitsverbruik van huishoudens is afgenomen met -8,0% (ter vergelijking: heel Gemeente Opsterland -2,8%).
Het totale gasverbruik in de afgelopen 5 jaren (2015-2019) van huishoudens is afgenomen met -4,7% (ter vergelijking: heel Gemeente Opsterland -1,9%).
Het aantal zonnepanelen in Wijnjewoude nam toe van 1.165 (2015) naar 4.345 (2019).

Zie hieronder de gedetailleerde cijfers.