Postcoderoos

Voor wie graag zonne-energie wil opwekken, maar geen panelen op het eigen dak kan of wil hebben, is deelname aan een postcoderoosproject (PCR) van WEN dé oplossing.
Het eerste pcr project is in 2019 gerealiseerd op het dak van zorgboerderij De Twa Bûken. Een tweede project kan worden gerealiseerd als onderdeel van de zonneweide.

Hoe werkt het?
Particulieren (ook huurders), bedrijven en verenigingen kunnen meedoen in een zogenaamd postcoderoosproject. Coöperatie WEN zorgt voor aanschaf, installatie, verzekering, onderhoud en beheer van het zonneproject. Jij bepaalt hoeveel panelen je wilt en 15 jaar lang krijg je de energiebelasting over de door jou gebruikte en zelfopgewekte zonnestroom, teruggestort op je bankrekening.

Hoezo Postcoderoos?
De naam geeft al aan dat het om een lokaal project gaat waarbij de postcode als uitgangspunt dient. Adressen binnen en zelfs direct aangrenzend* aan de postcode van het project, kunnen deelnemen.
De Postcoderoosregeling is de populaire naam van de Regeling Verlaagd Tarief. Deze fiscale regeling is bedoeld om het coöperatief opwekken van hernieuwbare energie te stimuleren. De overheid garandeert 15 jaar lang een korting op de energiebelasting die je moet betalen in de energieprijs. Momenteel is de energiebelasting en dus ook de korting ca € 0,12 per kWh. Deelnemen in een postcoderoosproject kan tot een maximum van 10.000 kWh per jaar.

Hoe kun jij meedoen?
Je kunt deelnemen door zonparticipaties te kopen. Zo’n zonparticipatie staat voor één zonnepaneel en levert naar verwachting per jaar ongeveer 250 kWh op. Een gemiddeld huishouden heeft ca 10 panelen nodig. Je kunt al meedoen met een inleg van 99 euro per paneel en een jaarlijkse bijdrage van 17,50 euro per paneel. Zo help je mee om ons dorp te verduurzamen en ontvang je daarnaast de komende 15 jaar korting op je energienota. Je krijgt, de door jou betaalde energiebelasting op stroom terug en dat levert jaarlijks een mooie besparing op.

Wat gebeurt er met de collectief opgewekte zonnestroom?
Die wordt afgeleverd aan het coöperatief energiebedrijf Energie VanOns**. Uit de inkomsten worden onderhoud en beheer betaald. Als participant krijg jij de groene stroom van VanOns. De overstap wordt voor je geregeld en de teruggave van de energiebelasting gebeurt automatisch. Andere energiebedrijven vragen daar een forse vergoeding voor, of weigeren zelfs de teruggave te regelen.Via jouw aansluiting bij Energie VanOns zorg jij er ook voor dat Wijnjewoude elk jaar 75 euro ontvangt om te besteden aan duurzame en sociale projecten. Zo komt de opbrengst weer terug naar het dorp.

*Ook inwoners van de volgende direct aangrenzende dorpen kunnen deelnemen aan een postcoderoos in Wijnjewoude (9241): Bakkeveen, Waskemeer, Donkerbroek, Hoornsterzwaag, Hemrik, Olterterp, Ureterp en Siegerswoude.  

** Energie VanOns is het coöperatieve energiebedrijf dat is opgericht door de drie Noordelijke koepels van energie coöperaties. Energie VanOns is ons eigen energiebedrijf, want WEN is mede-eigenaar. Energie VanOns levert lokaal opgewekte groene energie tegen een zeer concurrerende prijs en staat in de top van groene energiebedrijven. De overstap wordt volledig voor je geregeld. 

 

Rekenvoorbeelden: (gebaseerd op het huidige tarief voor de energiebelasting)

Arend Wijnands woont alleen in een flatje. Hij wil graag 4 panelen. Hij betaalt bij aanschaf € 99 per paneel. Totaal dus € 396. Gedurende de looptijd van 15 jaar betaalt hij bovendien een jaarlijkse bijdrage van € 17,50  per paneel aan WEN (dus voor 4 panelen jaarlijks € 70). Arend krijgt op jaarbasis ca € 126 energiebelasting retour op zijn energienota. Zijn inleg heeft hij dus na 7 jaar terugverdiend en per saldo heeft hij na 15 jaar met zijn 4 panelen € 444 verdiend.

De familie de Vries investeert in 10 zonnepanelen. Zij willen het aankoopbedrag van € 299 per paneel het liefst in een keer betalen. Ze betalen dus eenmalig € 2.990 aan Coöperatie WEN. Ze krijgen 15 jaar lang voor hun zelf opgewekte stroom ca € 315 energiebelasting per jaar retour op hun energierekening. Zo hebben ze hun inleg in ongeveer 10 jaar terugverdiend en na 15 jaar hebben ze per saldo ca € 1.735 verdiend.

Veelgestelde vragen:

 • Moet ik lid zijn van WEN om te kunnen participeren in een postcoderoosproject? Ja, lidmaatschap van WEN is een voorwaarde voor deelname. Je kunt dan zelf meebeslissen over hoe WEN zijn doel gaat bereiken. Het lidmaatschap is gratis en het is heel eenvoudig te regelen via de rode knop rechtsboven op de homepage van deze site.
 • Voor hoeveel kan ik maximaal meedoen? Je kunt net zoveel panelen kopen als je wilt. Maar de energiebelastingkorting geldt alleen voor dat deel van de zonnestroom dat je zelf gebruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Het is dus niet slim om met meer panelen deel te nemen dan je zelf nodig hebt.
 • Hoe werkt het als ik al enkele panelen op mijn eigen dak heb? Dat maakt niet uit. Ook nu geldt dat de zonnestroom die jij daarbovenop nog gebruikt van jouw panelen in het project, is vrijgesteld van energiebelasting.
 • Hoeveel panelen heb ik nodig? Dat hangt van je jaarlijks stroomgebruik af. Een paneel levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.
 • Is de meeropbrengst (boven mijn eigen gebruik) ook belastingvrij? Nee, de belastingkorting geldt alleen voor het deel dat je zelf gebruikt.
 • Kan de overheid spelbreken? Nou nee, de regeling is voor 15 jaar gegarandeerd. Wel fluctueert de korting met het tarief voor de energiebelasting.
 • Kan het alleen via Energie VanOns? Ja. Op dit moment kiest WEN voor haar ‘eigen’ coöperatieve bedrijf Energie VanOns. Niet alleen omdat het bedrijf per aansluiting 75 euro aan het dorp teruggeeft. Maar zeker ook omdat de energiebelastingteruggave dan automatisch met jou wordt verrekend. Bovendien is de energieprijs van Energie VanOns zeer concurrerend met grote energieconcerns. Energie VanOns verzorgt de overstap voor jou.
 • Hoe werkt het als ik een vast energiecontract heb bij een ander energiebedrijf? Dan kan het zijn dat er een boete rust op de overstap naar Energie VanOns. Als dat het geval is vergoed WEN jouw boetebedrag.
 • Hoe gaat het bij verhuizen? Blijf je binnen het gebied rond de postcoderoos wonen, dan blijft jouw participatie gewoon geldig. Verhuis je verder weg dan koopt coöperatie WEN jouw panelen van je terug tegen de dan geldende waarde.
 • Wat gebeurt er met mijn participaties/panelen als ik overlijd? In dat geval kunnen ze worden overgedragen aan je erfgenamen in het geval zij ook in het postcoderoosgebied wonen. Zo niet, dan neemt WEN de participaties over tegen de dan geldende waarde.
 • Wat gebeurt er met de panelen na afloop van de looptijd van het project? Na de looptijd van 15 jaar wordt het totale systeem overgedragen aan de dakeigenaar, die er dan nog jaren de vruchten van kan plukken.
 • Waar komen de postcoderoospanelen te liggen? Dat is meestal op een bedrijfsdak, maar het kan ook een onderdeel zijn van een zonneweide. Voor een project van 200 panelen is een oppervlakte van 400 m2 nodig.

Groene cadeau tip: Geef zonparticipaties cadeau aan je kinderen (voor zover ze binnen het postcoderoosgebied wonen).

Heb je belangstelling ?
Neem dan contact op via info@wen.frl. Inschrijven is mogelijk voor inwoners van Wijnjewoude (9241), maar ook van Bakkeveen, Donkerbroek, Hemrik, Hoornsterzwaag, Olterterp, Siegerswoude, Ureterp en Waskemeer.