Zonneweide

Maart 2021 ontving WEN de SDE++ subsidiebeschikking voor een kleine zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane. Het is de bedoeling dat de zonneweide in 2022 productie klaar is.

Na overleg met omwonenden en deskundigen over locatie en landschappelijke inpassing tijdens de Sinnetafel in mei 2019 heeft de gemeenteraad van Opsterland op 8 juni 2020 akkoord gegeven voor het realiseren van deze coöperatieve zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane. Het perceel, dat direct aansluit op het terrein van het energiepark wordt voor 25 jaar gehuurd.

Deze kleinschalige zonneweide is nodig om Wijnjewoude energieneutraal te kunnen maken. Het totale voor zonne-energie-opwek geschikte dakoppervlak in het dorp, is namelijk niet voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van het dorp.  Zie hiervoor het onderzoeksrapport van Liander in 2018.

Plan van Aanpak Zonneweide

Businesscase Zonneweide in drie scenario’s 11-10-2022