Zonneweide

Maart 2021 ontving WEN de SDE++ subsidiebeschikking voor een kleine zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane. Het is de bedoeling dat de zonneweide in 2022 productie klaar is.

Na overleg met omwonenden en deskundigen over locatie en landschappelijke inpassing tijdens de Sinnetafel in mei 2019 heeft de gemeenteraad van Opsterland op 8 juni 2020 akkoord gegeven voor het realiseren van deze coöperatieve zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane. Het perceel, dat direct aansluit op het terrein van het energiepark wordt voor 25 jaar gehuurd.

Deze kleinschalige zonneweide is nodig om Wijnjewoude energieneutraal te kunnen maken. Het totale voor zonne-energie-opwek geschikte dakoppervlak in het dorp, is namelijk niet voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van het dorp.  Zie hiervoor het onderzoeksrapport van Liander in 2018.

Plan van Aanpak Zonneweide

Businesscase Zonneweide in drie scenario’s 11-10-2022

Op 12 mei 2023 is de dorpszonneweide Wijnjewoude feestelijk geopend. Het accent lag daarbij op de bevordering van de biodiversiteit door inzet van schapen, het zaaien van wilde bloemen, een insectenhotel en bijenkasten. Met hetzelfde doel en ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing had een team van vrijwilligers in februari de heesterrand langs de Tolleane en de wal aan de noordzijde van het perceel beplant met inheemse bes dragende heesters.

Verslag van de feestelijke opening van de zonneweide